Huuraanpassing: individueel maatwerk voor huurders in problemen

Huurders die financieel het hardst worden geraakt door de coronacrisis, krijgen individueel hulp van woningcorporaties. Corporaties kiezen bewust voor maatwerk, zodat mensen met betalingsproblemen door inkomensverlies gericht kunnen worden geholpen. Sommige corporaties kiezen daarnaast voor uitstel van de reguliere huuraanpassing.

Corporaties roepen huurders, die als gevolg van de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van de huur, op om zich te melden. Zo kunnen zij gezamenlijk tot een individuele oplossing komen. Dat kan een betalingsregeling zijn, een tijdelijke huurstop of een andere afspraak die de huurder helpt.

Sociaal Huurakkoord
Woningcorporaties en de Woonbond hebben eerder in het Sociaal Huurakkoord afspraken gemaakt om de huuraanpassing te matigen; die volgen al twee jaar in principe gemiddeld inflatiepercentage. Het Sociaal Huurakkoord zorgt ervoor dat huurders die minder inkomen hebben individueel huurbevriezing of -huurverlaging kunnen krijgen. Hulp bij betalingsproblemen is niet nieuw, dat is dagelijks werk voor corporaties. Maar juist tijdens de coronacrisis is het belangrijk om ruimer gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn. Corporaties kunnen ook andere maatregelen nemen om huurders in deze lastige tijden te ontzien.

Samen met huurders die door de coronacrisis het hardst geraakt worden, zoeken corporaties naar een individuele oplossing. De mogelijkheden voor maatwerk variëren en hangen van de persoonlijke situatie af. Generieke oplossingen zoals uitstel van de reguliere huuraanpassing zijn algemene maatregelen die ook huurders betreffen die geen tot weinig financiële gevolgen van coronacrisis ervaren. Corporaties zetten hun middelen daarom gericht in. Juist omdat zij ook in de afgelopen jaren steeds gematigd de huren hebben aangepast. De ruimte die ontstaat is bovendien nodig om door te gaan met bouwen en verduurzamen.

Lees hoe verschillende corporaties het individuele maatwerk vormgeven in het artikel Corporaties helpen huurders met betaalproblemen, zeker nu.

Bent u huurder en hebt u vragen naar aanleiding van deze informatie, neem dan contact op met uw verhuurder of de Woonbond, vereniging voor huurders(organisaties).