Update Handreiking werken in de 1,5 meter samenleving

Ook in coronatijd is het belangrijk dat werkzaamheden van corporaties zoveel mogelijk doorgaan, maar wel op een veilige manier. Aedes ontwikkelde daarom samen met FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking om corporaties te ondersteunen bij de vormgeving van de 1,5 meter samenleving op het werk. De maatregelen in deze handreiking zijn onderverdeeld in maatregelen op kantoor, in bouw- en onderhoud en in de wijk.

Update 29 januari 2021

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Deze maatregelen leiden vooralsnog NIET tot aanpassing van de handreiking 1,5 meter samenleving. Corporaties mogen dan ook blijven doorwerken, ook tijdens de avondklok. Werknemers die werken tijdens de avondklok hebben wel een werkgeversverklaring en eigen verklaring nodig. De Rijksoverheid heeft hiervoor standaard formulieren beschikbaar gesteld. Deze zijn onderaan dit artikel te downloaden, samen met een Q&A over de avondklok.

Het maximum aantal privé-gasten is teruggebracht naar 1 persoon per huishouden per dag. Als voor het uitvoeren van het werk het noodzakelijk is om met meer dan 1 persoon aanwezig te zijn in een huishouden, dan is dit toegestaan op basis van de uitzondering die de Rijksoverheid voor groepsverbanden maakt. Natuurlijk blijven de veiligheidsvoorschriften uit de handreiking gelden.
 

Per 29 januari is er een nieuwe versie van de handreiking (versie 4) beschikbaar. Dit is niet naar aanleiding van de aangescherpte corona-maatregelen, maar in verband de invoering van het testbeleid tijdens quarantaine voor reizigers. Vanaf 20 januari 2021 kunnen reizigers zonder klachten op de 5e dag van de quarantaine een coronatest aanvragen.


De handreiking gaat uit van de RIVM-richtlijnen en de algemene uitgangspunten van de arbowetgeving. In het kader van de 1,5 meter samenleving moeten corporaties de risico’s op besmetting met het coronavirus tijdens de werkzaamheden inventariseren.

Veel brancheverenigingen zijn bezig met sectorprotocollen om weer open te kunnen. Voor de corporatiesector is geen protocol nodig dat door het ministerie van Justitie en Veiligheid is goedgekeurd, omdat corporaties altijd open zijn gebleven. 

Samenwerking

Om te komen tot een goede en volledige handreiking is deze samen met FVN Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en corporatiemedewerkers opgesteld. De handreiking sluit aan bij bestaande protocollen van andere sectoren en plannen van leden.

Naast de handreiking plaatst Aedes hieronder protocollen en plannen van individuele corporaties voor de sector. Corporaties kunnen deze, waar zij dat willen, gebruiken bij het schrijven van de eigen plannen.

Toekomstige ontwikkelingen

Als de ontwikkelingen rondom het coronavirus en bijbehorende maatregelen daartoe aanleiding geven vindt een actualisatie van deze handreiking plaats. Houd Aedes.nl dus goed in de gaten.

Download de handreiking Werken op 1,5 meter binnen de Woondiensten.

Avondklok

Protocollen en plannen die individuele corporaties gebruiken

Voorbeelden van maatregelen voor kantoorwerkzaamheden:

Voorbeelden van maatregelen voor bouw en onderhoud

Voorbeelden van maatregelen voor werkzaamheden in de wijk:

Kijk voor alle informatie over de aanpak van de coronacrisis in het dossier Coronacrisis.