Eerste Kamer neemt motie van afkeuring aan tegen Ollongren

De Eerste Kamer heeft dinsdag 23 juni 2020 ingestemd met de motie van afkeuring tegen het beleid van minister Kajsa Ollongren (BZK). 39 senatoren stemden voor en 36 tegen.

De motie van afkeuring volgde op eerdere aangenomen moties, waarin senator Kox (SP) minister Ollongren opriep de huren per 1 juli te bevriezen vanwege de coronacrisis.

De SP-senator benadrukte dat de motie geen oproep tot vertrek is, maar een oproep tot optreden. Hij heeft – nadat de motie van afkeuring was aangenomen - het kabinet gevraagd om uiterlijk maandag 29 juni een reactie op de motie te geven. Hieraan heeft minister Ollongren gevolg gegeven met een brief aan de Tweede Kamer

In een verklaring in de Eerste Kamer op 30 juni 2020 noemt senator Kox de weigering van minister Ollongren om de huren te bevriezen, ondanks een motie van afkeuring,  een 'triest novum in de parlementaire geschiedenis'. 'Niet eerder legde een minister, kennelijk met steun van het kabinet, een motie van afkeuring van een Kamer van onze volksvertegenwoordiging zo naast zich neer', aldus Kox. Mogelijk leidt dit in de Eerste Kamer tot blokkades van toekomstige wetsvoorstellen van BZK.