Aanscherping coronamaatregelen punt van zorg woningcorporaties

Het kabinet roept iedereen in Nederland op mee te helpen om het coronavirus te bedwingen. Bijvoorbeeld door waar mogelijk thuis te werken en strikt te zijn in de 1,5 meter-regel. De (hernieuwde) maatregelen treffen ook woningcorporaties.

Woningcorporaties willen graag service leveren en bewoners helpen. Met de coronamaatregelen kan dat niet altijd op zo’n manier als ze zouden willen. Toch moet iedereen zich aanpassen om strengere maatregelen te voorkomen. Corporaties zullen zelf aangeven wat dit betekent voor hun dienstverlening en daarover communiceren met hun huurders.

Huurders helpen

Voor veel woningcorporaties zijn de huidige omstandigheden aanleiding om extra aandacht te besteden aan hun huurders. Bijvoorbeeld door in de Week van het Huren bewoners een hart onder de riem steken met een leuke attentie of een praatje aan de deur, op veilige afstand.

Werkzaamheden gaan door

Al sinds het begin van de coronacrisis laten woningcorporaties werkzaamheden doorgaan waar dat kan. Om dat veilig te doen voor werknemers én bewoners is het protocol Samen Veilig doorwerken opgesteld.

Doorbouwen blijft natuurlijk ook een aandachtspunt voor onze sector. Tijdens het Aedes-congres op 1 oktober 2020 hebben onze leden ingestemd met een aantal plannen om meer sociale huurwoningen te bouwen en te renoveren. Deze plannen betekenen ook een impuls voor de bouw. Die kan zelfs nog groter zijn als we de verhuurderheffing afschaffen.

Lees hoe woningcorporaties veilig doorwerken en hoe zij hun huurders helpen.