Woonwaard over resultaat Bestuurder voor een dag: ‘Deze kans willen wij benutten’

Woonwaard is een van de deelnemers van het traject Bestuurder voor een Dag. Oud-trainees van Talent in Huis hielpen de corporatie tijdens een tweedaagse een innovatieve oplossing te vinden voor een concreet vraagstuk. Directeur-bestuurder Joke van den Berg over het resultaat: ‘De komende tijd gaan alle medewerkers van Woonwaard aan de slag om hun relatie met bewoners betekenisvoller te maken, zodat een kracht ontstaat die bijdraagt aan een betere stad.

Waarom doen jullie mee aan het traject?

‘Wij denken zelf al langer na over de vraag hoe we nog beter in contact kunnen komen met onze bewoners. Zodat we goed weten wat bij hen leeft en beter samen kunnen werken aan zaken als verduurzaming en leefbaarheid van de wijken. Het aanbod om jonge, talentvolle mensen van buiten onze organisatie ook naar dat vraagstuk te laten kijken, is natuurlijk te mooi om te laten lopen. Zo’n kans willen wij benutten.’

De innovators begonnen met het herformuleren van jullie vraag. Eigenwijs?

Lachend: ‘Ze hebben dat goed aangevoeld. Zij vormden het vraagstuk om tot: “Hoe kom je tot een betekenisvolle relatie met mensen die in onze woningen wonen, zodat een kracht ontstaat die bijdraagt aan een betere stad?” Die formulering sluit beter aan bij wat wij zelf willen: de kwaliteit van het bestaande contact verdiepen. Het gaat immers om meer dan alleen het verbeteren van onze dienstverlening. We willen dat er een echte verbinding met bewoners kan ontstaan.’

Welke oplossingen heeft de tweedaagse opgeleverd?

‘De groep heeft zelf maar liefst 100 ideeën aangedragen. Daarvan hebben ze er uiteindelijk twee voor ons tot een concept uitgewerkt. Het ene is een digitaal platform waarin bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Zodat ze op een andere manier met elkaar contact maken. En wij kunnen ons eenvoudig mengen in die discussies. Maar onze voorkeur gaat uit naar het andere voorstel: een toolbox met middelen om alle medewerkers van onze corporatie te ondersteunen in het leggen van betekenisvolle contacten met bewoners.’

Waarom vindt u dat een mooie oplossing?

‘Ik vind het een aansprekend idee. Alle medewerkers werken uiteindelijk voor onze bewoners, direct of indirect. Iedere collega kan hier persoonlijk mee aan de slag en bij zich zelf en in zijn team te rade gaan wat hij kan doen om meer betekenis te geven aan dat contact. De een kan dat doen door sociale media beter te filteren en zo te ontdekken wat huurders van ons verwachten en daarvan te leren. Anderen kunnen na evaluatiegesprekken ervoor kiezen om het reparatie-onderhoud anders aan te pakken. Er zijn allerlei mogelijkheden om er meer van te maken dan we nu doen. We hebben een vrij concreet plan van aanpak gekregen om hiermee aan de slag te gaan. Dat gaan we de komende weken uitproberen.’

Heeft u al een concreet idee wat u zelf wilt gaan doen?

‘Ik spreek nu natuurlijk al veel huurders bij formele situaties en op momenten dat we nieuwe woningen opleveren. Door deze tweedaagse heb ik het plan opgevat om iedere maand bij een bewoner langs te gaan. Niet omdat er iets bijzonders aan de hand is, maar gewoon om te praten met een huurder die al heel lang bij ons woont. Die mij vertelt over de diensten die hij van ons afneemt, over de buurt waarin hij woont. Ik verwacht dat dit een heel scala aan uiteenlopende inzichten oplevert. En veel verrijkende contacten.’

Vraagstuk deelnemer Woonservice Drenthe

De andere geselecteerde deelnemer aan Bestuurder voor een Dag is Woonservice Drenthe. Hun vraagstuk is: ‘Hoe voorkomen we dat in een krimpregio betere huurwoningen worden gesloopt en slechter privébezit overblijft?’

In dit interview met Woonservice Drenthe leest u over de verwachtingen die zij hebben bij het project, de reden waarom zij deelnemen en wat zij vinden van de oplossing van de Bestuurders voor een Dag.

In december 2019 organiseert het traject Bestuurder voor een Dag een terugkomdag waarop corporaties en de oud-trainees samen kijken naar de resultaten.