Maak kennis met het team Innova10

Bent u benieuwd welke oud-trainees deelnemen aan Bestuurder voor een dag en wie u gaan helpen met uw vraagstuk? Bekijk de profielen van onze deelnemers.

 

Niels

 • Waar kan de corporatiesector trots op zijn, volgens jou?
  We kunnen trots zijn op onze Nederlandse volkshuisvestingsgeschiedenis, waarbij we elke Nederlander een goede en betaalbare woning hebben verhuurd, zeker als je dat vergelijkt met bijna elk ander land op de wereld. We kennen in Nederland geen ghetto’s, geen no-go-areas en geen wijken waar niemand wil wonen;  dat is een enorme verdienste waar we ontzettend trots op mogen zijn.
   
 • Welke tip zou jij de Nederlandse corporatiebestuurders willen meegeven?
  Het wordt tijd terug te gaan naar de idealen van de volkshuisvesting in plaats van mee te gaan met de ideologie van het marktdenken en de marginalisering van de sociale huur die daarmee gepaard gaat.

Krista

 • Wat is je favoriete corporatiewoord?
  Ik heb er twee: herstructureringsopgave omdat het zo mooi woord is en aftoppen omdat dit lekker klinkt voor de huurder.
   
 • Stel, je bent de superheld ‘supervolkshuisvestingsman of -vrouw’, wie/wat zou je dan als eerste redden?
  Als superhuisvestingsvrouw zou ik als eerste alle bewoners opsporen die achter de voordeur hulp kunnen gebruiken op het gebied van bijvoorbeeld zorg, schulden, eenzaamheid en ervoor zorgen dat hun problemen worden opgelost en ze fijn kunnen wonen.

Pieter R

 • Waar kan de corporatiesector trots op zijn, volgens jou?
  De betrokken medewerkers. Corporaties worden wel eens als groot en boos neergezet, maar bestaan uit allemaal collega’s die iets positiefs willen bijdragen aan de volkshuisvesting.
   
 • Welke tip zou jij de Nederlandse corporatiebestuurders willen meegeven?
  Meedoen aan ‘Bestuurder voor een dag’ natuurlijk! We willen als corporaties veel, nu is het tijd om dit om te zetten in vernieuwende ideeën en die ook uit te voeren.

Imme

 • Wat is je favoriete plek in jouw woning?
  Mijn relaxplek! Bij het raam aan de voorkant van het huis, in een opa stoel.
   
 • Welke tip zou jij de Nederlandse corporatiebestuurders willen meegeven?
  Maak jezelf overbodig en/of doe alles wat je typisch doet als bestuurder een keer totaal anders.

Wike 

 • Wat is je favoriete corporatiewoord?
  Alles eindigend op -systeem.
   
 • Wat heb jij deze week voor de volkshuisvesting gedaan?
  Mijn eerste podcast opgenomen! Met een vraag van een woningzoekende onder mijn arm ga ik op zoek naar een woningmarktkenner die die vraag voor de microfoon kan beantwoorden.

Corné

 • Wat is je favoriete plek in jouw woning?
  De eettafel, want naast dat er aan gegeten wordt is het de plek voor een goed gesprek, om nieuwe ideeën te verzinnen en om te spelen!
   
 • Waar kan de corporatiesector trots op zijn, volgens jou?
  Het open karakter van de corporaties naar elkaar toe. Er is veel ruimte om van elkaar te leren. We willen het met elkaar gewoon goed doen voor dezelfde huurders.

Dorris

 • Waar kan de corporatiesector trots op zijn, volgens jou?
  Dat er zoveel mensen, elke dag weer, werken aan het voorzien in een eerste levensbehoefte voor een zeer diverse groep huurders. Waarbij ze veel verder kijken dan de gebouwen, maar werken aan een thuis.
   
 • Wat is je favoriete plek in jouw woning?
  Onze eetkeuken! Daar spreken we de dag door, eten we met vrienden, doen we spelletjes, bakken en koken we samen en kun je op mooie dagen heerlijk in de zon zitten. Daar ben ik echt thuis.

Evert

 • Wat heb jij deze week voor de volkshuisvesting gedaan?
  Met mijn gebiedsteam in Amsterdam Noord een teamoverleg gehad en ieders bijdrage voor komende periode besproken. Rode draad: onze bewoners echt kennen, weten wat hen bezighoudt en op die manier zorgen voor leefbare wijken,  goede woningen en tevreden huurders.
   
 • Waar kan de corporatiesector trots op zijn, volgens jou?
  De veelzijdigheid van het werk en de diversiteit aan mensen die werkzaam zijn in deze sector. Van de projectontwikkelaar die  bezig is met het ontwerp van een nieuw gebouw tot aan het luisterend oor van de wijkbeheerder bij een bewoonster van 90 jaar oud: allen dragen ze bij aan prachtige wijken!

Judith

 • Wat is je favoriete corporatiewoord?
  Woonruimteverdeelsysteem en Energieprestatievergoeding hebben een gedeelde eerste plaats.
   
 • Wat heb jij deze week voor de volkshuisvesting gedaan?
  Ik heb deze week gewerkt aan een Amsterdamse aanpak voor ernstige woningvervuiling. Met 70 man (wow!) zijn we gewoon tot een sterk plan gekomen, waarin de bewoner centraal staat.

Pieter L

 • Wat is je favoriete corporatiewoord?
  Daeb. Sinds ik in de corporatiesector werk, heb ik mij vaak verbaasd over de vele afkortingen die er worden gebruikt. Daeb en niet-daeb vind ik het mooiste en meest typerende ‘afkortingscorporatiewoord’.
   
 • Welke tip zou jij de Nederlandse corporatiebestuurders willen meegeven?
  Zorg voor zingeving op de werkvloer. Geef, na visievorming en uitzetten strategische koers, voldoende aandacht aan de vertaling van deze richting tot in alle lagen van uw organisatie zodat iedereen weet wat zijn of haar bijdrage is aan de koers die u heeft uitgezet.