Proces

Aedes-benchmark: Verdieping Nieuwbouw toegevoegd

Om beter aan te sluiten op de Woonagenda wordt dit jaar een verdieping over nieuwbouw toegevoegd aan de benchmark. Deze geeft inzicht in de kenmerken en kosten van gerealiseerde nieuwbouw, zodat corporaties van elkaar kunnen leren. Het helpt ook bij de beleidsvorming over nieuwbouw. Deelname is vrijwillig en er wordt geen letter toegekend. Er moeten alleen aanvullende gegevens voor de stichtingskosten van Nieuwbouw worden aangeleverd.

In de Aedes-Woonagenda staat de ambitie van corporaties om jaarlijks 34.000 sociale huurwoningen te bouwen, te realiseren voor het eind van deze kabinetsperiode. De grootste knelpunten om nieuwbouw te realiseren zijn de hoge bouw -en locatiekosten, dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Aedes. De toevoeging van nieuwbouw aan de Aedes-benchmark biedt verdieping ten behoeve van analysedoeleinden en is geen nieuw prestatieveld.

De verdieping biedt corporaties per locatie inzicht in de stichtingskosten van de gerealiseerde woningtypen en oppervlakten. De basisgegevens die hiervoor worden gebruikt komen uit de dVI. Corporaties die deelnemen aan de Aedes-benchmark leveren alleen aanvullende gegevens voor de stichtingskosten van nieuwbouw. De stichtingskosten zijn  opgebouwd uit de  onderdelen grondkosten, bouwkosten en overige kosten. Ook analyseren we de energetische kwaliteit van de gerealiseerde nieuwbouw en de bijdrage die dit levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze informatie en analyses worden aangeboden in het Aedes-benchmarkcentrum en zijn alleen toegankelijk voor corporaties.

Meedoen aan deze verdieping?
Om mee te doen aan deze verdieping vragen wij om in twee stappen informatie aan te leveren in het benchmarkportal.

In stap 1 vragen wij de in de dVi2018 opgenomen nieuwbouw verhuureenheden (vhe) te bundelen naar nieuwbouwcomplexen.

In stap 2 wordt gevraagd de stichtingskosten per aangemaakt nieuwbouwcomplex aan te geven, onderverdeeld naar:
1. Bouwkosten
2. Grondkosten
3. Overige kosten, zoals architect kosten, leges, geactiveerde rente en eigen productie. Deze gevraagde informatie kan bij de corporatie uit de projectadministratie worden gehaald.

Deze informatie kan gelijktijdig met het opgeven van de Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering tot en met 31 augustus worden aangeleverd via de benchmarkportal.

Welke voorbereidingen kunnen al worden getroffen?
Corporaties hebben alle gegevens over de stichtingskosten voorhanden van complexen die in de dVi2018 in exploitatie zijn genomen. Ter voorbereiding op het aanleveren van de data kunt u alvast kijken naar de projectadministratie van de complexen om na te gaan of de uiteenzetting naar bouwkosten, grondkosten (zoals na eventuele afboeking in de projectadministratie is opgenomen) en overige kosten al bijgewerkt en volledig zijn.

Vragen over het aanleveren of de verdieping nieuwbouw? Stel ze in de benchmark community of via benchmark@aedes.nl