Toelichting op letter A B C

Om de benchmarkpositie van woningcorporaties op een toegankelijke manier weer te geven, zijn er per prestatieveld drie klassen: A, B en C. Hier leest u voor welke prestatievelden in 2019 letters (ABC’s) zijn toegekend en hoe deze worden berekend. Elk prestatieveld van de Aedes-benchmark 2019 bestaat uit één of meerdere deelscores. 

De Aedes-benchmark 2019 kent letters toe voor de volgende prestatievelden:

 • Prestatieveld Huurdersoordeel
  Dit prestatieveld omvat drie deelscores: Nieuwe huurders, Huurders met reparatieverzoek en Vertrokken huurders. Op basis van de drie deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
 • Prestatieveld Bedrijfslasten
  Dit prestatieveld is gelijk aan de deelscore Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten.
 • Prestatieveld Duurzaamheid
  Dit prestatieveld bestaat uit twee deelscores: Energetische prestatie en CO2-uitstoot. Op basis van deze twee deelscores wordt een letter toegekend voor dit prestatieveld.
 • Prestatieveld Onderhoud & verbetering
  Dit prestatieveld heeft drie deelscores: Instandhoudingskosten, Technische woningkwaliteit en Ervaren woningkwaliteit. Op basis van deze drie deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld.
 • Prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid
  Ook dit prestatieveld heeft drie deelscores: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. Op basis van deze drie deelscores wordt een letter toegekend voor het hele prestatieveld. De scores in dit prestatieveld staan alleen in het Aedes-datacentrum en worden niet openbaar gepubliceerd.

Lees ook de toelichting op de resultaten per prestatieveld.