Toelichting letters en prestatieveld Huurdersoordeel

Voor het prestatieveld Huurdersoordeel geeft Aedes een letter (ABC) aan de drie deelscores en gelijknamige bijbehorende indicatoren: Nieuwe huurders, Reparatieverzoeken, Vertrokken huurders.

Hiervoor worden alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar gezet. Vervolgens krijgt het eerste derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende een derde corporaties een C-score en de overige corporaties een B-score. Dit leidt tot een drietal letters, bijvoorbeeld ABB. 

De klassegrenzen in 2019 voor het toekennen van de letters per deelscore staan in onderstaande tabel. Tussen haakjes staan de klassegrenzen van 2018.  

Deelscore Klassegrenzen
Letter A
Klassegrenzen
Letter B
Klassegrenzen
Letter C
Nieuwe huurders Vanaf 8,1 (7,9) 7,6 (7,5) tot en met 8,0 (7,8) Tot en met 7,5 (7,4)
Reparatieverzoeken Vanaf 7,9 (7,9) 7,6 (7,4) tot en met 7,8 (7,8) Tot en met 7,5 (7,3)
Vertrokken huurders Vanaf 8,0 (7,8) 7,5 (7,3) tot en met 7,9 (7,7) Tot en met 7,4 (7,2)


De combinatie van de letters voor de drie deelscores leiden tot één letter voor het prestatieveld Huurdersoordeel. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Deze letters worden vermenigvuldigd met de weging per deelscore:

  • de deelscore Nieuwe huurders weegt mee voor 25 procent 
  • de deelscore Huurders met reparatieverzoeken weegt mee voor 55 procent
  • de deelscore Vertrokken huurders weegt mee voor 20 procent.

De weging, die gelijk is aan de afgelopen jaren, sluit aan op de gemiddelde verdeling van contactmomenten tussen de corporatie en haar huurders. De vermenigvuldiging van weging en score leidt tot een cijfer. Een cijfer 0,50 en hoger leidt tot een letter A voor het prestatieveld. Een score van -0,49 tot en met 0,49 leidt tot een letter B en een score van -0,50 en lager leidt tot een letter C. 

Rekenvoorbeeld 
Corporatie X scoort een 7,1 voor ‘Nieuwe huurders’, een 7,8 voor ‘Reparatieverzoeken’ en een 7,5 voor ‘vertrokken huurders’. In vergelijking met andere corporaties leidt dit tot de letters C voor nieuwe huurder, B voor reparatieverzoeken en B voor vertrokken huurders. De letters staan voor A=1, B=0 en C=-1. Vervolgens worden deze cijfers vermenigvuldigd met de weging: 25%*-1 + 55%*0 + 20%*0. Opgeteld is dit -0,25. Op basis hiervan kent Aedes voor deze corporatie de letter ‘B’ toe.

Ga naar toelichting op letter A B C.