Toelichting letters en prestatieveld Duurzaamheid

Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit twee deelscores die beide bestaan uit één indicator. Voor de deelscore ‘Energetische prestatie’ gaat dit om de indicator Energie-Index. Voor de deelscore CO2-uitstoot gaat dit om de indicator CO2-uitstoot per m2 warmtevraag.

Voor beide indicatoren worden eerst afzonderlijk alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar gezet. Vervolgens krijgt het eerste derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende een derde corporaties een C-score en de overige corporaties een B-score. 

De klassegrenzen in 2019 staan in onderstaande tabel opgenomen. 

Deelscore Klassegrenzen
Letter A
Klassegrenzen
Letter B
Klassegrenzen
Letter C
Energetische prestatie Tot 1,45 EI
 
1,46 EI tot 1,57 EI Vanaf 1,58 EI
 
CO2-uitstoot Tot 20,4  kg CO2/m2 20,5 tot en met 22,0 kg CO2/m2 Vanaf 22,1 kg CO2/m2

De combinatie van de letters voor de twee deelscores leiden tot één letter voor het prestatieveld Duurzaamheid.

Een A: Bij tweemaal een A op de deelscores, of een A en B op de deelscores
Een B: Bij tweemaal een B op de deelscores, of een A en C op de deelscores
Een C: Bij tweemaal een C op de deelscores, of een B en C op de deelscores

Ga naar toelichting op letter A B C.