Toelichting letters en prestatieveld Bedrijfslasten

Voor het prestatieveld Bedrijfslasten krijgt een corporatie een letter. Deze letter wordt gegeven voor de indicator Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. Deze letter is gelijk aan de letter voor het prestatieveld, omdat dit prestatieveld uit één indicator en bijbehorende deelscore bestaat.

 

De letter wordt bepaald door alle corporatieresultaten van hoog naar laag achter elkaar te zetten. Vervolgens krijgt het eerste derde deel van de best presterende corporaties een A-score, de minst scorende een derde corporaties een C-score en de overige een derde een B-score. 

De klassegrenzen in 2019 staan in onderstaande tabel. Tussen haakjes staan de klassegrenzen van 2018.  

Deelscore

Klassegrenzen
Letter A

Klassegrenzen
Letter B
Klassegrenzen
Letter C
Bedrijfslasten Tot Eur 745 (740) Eur 745 (740) tot en met
Eur 865 (860)
Vanaf Eur 866 (861)

 

Rekenvoorbeeld
De Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten van corporatie X zijn 820 euro per huurwoning. Dit leidt tot een letter B voor deze deelscore. Deze letter is gelijk aan de letter voor het prestatieveld. 

Ga naar toelichting op letter A B C.