Nieuws

Aedes-benchmarkcentrum uitgebreid met data KWH en FLOW

Het Aedes-benchmarkcentrum is uitgebreid met data van Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) en Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties (FLOW). Het gaat om gegevens over het uitgebreide huurdersoordeel vanuit KWH en P&O-cijfers over bijvoorbeeld de leeftijdsopbouw van corporatiemedewerkers en verdeling van de fte’s. Woningcorporaties kunnen de gegevens naar eigen inzicht gebruiken en inzetten voor benchlearning.

De nieuwe dashboards zijn te vinden onder de knop ‘Overige bronnen’ in het Aedes-benchmarkcentrum. Een dashboard biedt in één overzicht de belangrijkste gegevens van een corporatie ten opzichte van het landelijk beeld en referentiegroepen.

KWH
Alle woningcorporaties die deelnamen aan het KWH-onderzoek uit 2016 kunnen de cijfers via het KWH-dashboard inzien. Het gaat om de onderdeelscores Contact, Reparaties, Woning zoeken, Nieuwe woning, Huur opzeggen en Onderhoud. Ook de onderliggende indicatoren zijn via de databank terug te vinden.

FLOW
De cijfers uit het FLOW-dashboard zijn afkomstig uit een TNO-arbeidsmarktonderzoek onder corporaties en hun werknemers in 2016. Corporaties die hieraan hebben deelgenomen krijgen onder meer inzicht in (gemiddelde) leeftijden van werknemers, ziekteverzuim, opleidingsniveau en relatieve salarispositie.