Praktijk

Wonen Zuid berekent woonlasten en betaalbaarheidsrisico

De Limburgse woningcorporatie Wonen Zuid heeft relatief veel huishoudens onder haar huurders die moeten rondkomen van een minimumuitkering. De corporatie kreeg dan ook signalen dat het betalen van de huur voor veel huurders steeds moeilijker wordt. Vooral voor mensen die alleen wonen en alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering, maar ook voor sommige huurders uit hogere inkomensgroepen. Om de huren ook voor hen betaalbaar te houden, zet de corporatie verschillende instrumenten in.

Eind 2014 besloten Wonen Zuid en drie huurdersorganisaties om samen oplossingen te zoeken. Ze kozen voor een aantal instrumenten die een bijdrage leveren aan betaalbaarheid van woonlasten van zowel huurders als woningzoekenden. Dit zijn:

  • Huurgewenning
  • Tijdelijke korting op de huurprijs in combinatie met de verhuur van een goedkopere woning 
  • Beperken van de lokale heffingen 
  • Woonlastentool

Woonlastentool
Voor het bepalen van de bestedingsruimte voor elke huurder hanteert Wonen Zuid, net als veel andere corporaties, de Nibud-normen. Maar om te weten wat een huurder kan besteden, is het eerst nodig de woonlasten vast te stellen. Naast huur en servicekosten zijn dat ook lokale heffingen en energiekosten. Vooral die zijn moeilijk te berekenen voor specifieke huishoudens.

Met de woonlastentool van Vabi kan Wonen Zuid wel een vrij nauwkeurige inschatting maken van de totale woonlasten per huishouden. Bovendien berekent deze tool de huurtoeslag waarop een huurder recht heeft. ‘Een ideaal voorlichtingsinstrument voor woningzoekenden die willen weten of een woning binnen hun financiële bereik ligt’, zegt Michel Brauns, senior beleidsmedewerker van de afdeling Strategie van Wonen Zuid.

In 2016 heeft Wonen Zuid de tool toegevoegd aan haar website. Bij elke aangeboden woning kan de woningzoekende in een oogopslag zien hoe hoog de woonlasten zijn voor de vier meest voorkomende huishoudtypen. Voor een nog nauwkeuriger berekening kan hij daarnaast ook zelf uitrekenen hoe hoog de woonlasten in zijn specifieke geval zijn én hoe hoog het betaalbaarheidsrisico is dat hij loopt. De tool wordt inmiddels zo’n tweehonderd keer per jaar gebruikt. Daarnaast zijn lokale heffingen vast onderdeel van de prestatieafspraken met de gemeente.