Praktijk

'Benchlearning op onderhoud kan tot flinke besparing leiden'

Benchlearning op onderhoud kan nog tot flinke besparingen leiden, denkt Spencers Schols, manager Vastgoed & Ontwikkeling bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Hij vindt het daarom goed dat het prestatieveld Onderhoud & verbetering in de Aedes-benchmark dit jaar is uitgebreid met een instandhoudingsindex. Deze index laat de gemiddelde kosten zien van renovatie en onderhoud per woningtype en bouwjaar.

De Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex (9.000 woningen) is van cyclisch onderhoud overgestapt op ‘just in time’-/precisieonderhoud. Nu vindt onderhoud nog grotendeels projectmatig plaats en wordt lang tevoren gepland. Straks is het de bedoeling dat onderhoud alleen nog daar plaatsvindt, waar het daadwerkelijk nodig is. Schols: ‘Dit laatste weten we op basis van informatie over de actuele conditie van een object gerelateerd aan door ons gehanteerde normen en de historische ontwikkeling van die conditie.’

Actuele vastgoeddata
‘Bo-Ex zit nu in een overgangsfase’, vertelt Schols. ‘Maar voorwaarde voor deze nieuwe aanpak is wel dat je als corporatie anders omgaat met je vastgoeddata. Per gebouwdeel wil je exact weten wat de status is van het onderhoud. Daarmee kunnen we beleid maken op complex- en woningniveau, in plaats van op de hele voorraad.’
 
Bo-Ex wil op den duur alle informatie over haar vastgoed zodanig opslaan en beheren dat iedereen binnen de corporatie altijd kan beschikken over correcte en actuele informatie over een woning of een complex. ‘Naast kostenreductie met behoud van kwaliteit, leidt ook dit mogelijk tot betere kwaliteit voor de bewoners.’ 

Instandhoudingsindex
Schols vindt het een mooi resultaat dat de Aedes-benchmark in 2016 is uitgebreid met de instandhoudingsindex. ‘Het is een goede basis, maar uiteindelijk willen we deze index in meer detail voeden met actuele informatie over ons eigen vastgoed. Het zou mooi zijn als dat sectorbreed gebeurt. Dan kunnen we werkelijk gaan vergelijken. Als het ons lukt beter inzicht te krijgen in onze onderhoudskosten, kunnen we gezamenlijk vervolgens een flinke besparingsslag maken zonder dat dit ten koste gaat van kwaliteit.’

In Utrecht werkt Bo-Ex samen met de twee andere Utrechtse corporaties. ‘Uiteindelijk zou het mooi zijn als we gezamenlijk ons vastgoed op dezelfde wijze beoordelen. We leren nu al veel van elkaar op onderhoudsvlak. We hebben onlangs bijvoorbeeld al onze plannen, kosten en aanpak van een bepaalde renovatie met de andere corporaties gedeeld. Zo kunnen we als corporaties een nog betere bijdrage leveren aan de stad, dat is uiteindelijk waar het om gaat.’