Energie-atlas geeft inzicht in werkelijk verbruik

Verduurzaming en betaalbaarheid zijn speerpunten van woningcorporatie Veluwonen. Hiervoor is inzicht in de energiekosten essentieel. Enkele jaren geleden ontwikkelde netbeheerder Liander een Energie-atlas waarmee aangesloten corporaties het feitelijke energieverbruik van hun woningen kunnen aflezen. Sprengenland Wonen – vorig jaar gefuseerd met Woningstichting Brummen en sindsdien Veluwonen – deed mee aan een proef met dit instrument.

Beleidsmedewerker Guus van der Linde noemt de eerste uitkomsten van de Energie-atlas een openbaring: ‘We hadden de verbruiksgegevens nodig voor een Woonlastennotitie. We maakten altijd gebruik van theoretische berekeningen van de besparingen door verduurzaming. Het verschil tussen een D/E- en A-label bedroeg in theorie wel 75 tot 100 euro. In werkelijkheid blijkt dat vaak een paar tientjes per maand te zijn, doordat het gedrag van bewoners in de Energie-atlas zichtbaar is.’

Gegevens inzien 
Veluwonen heeft via interviews met huurders weleens geprobeerd te achterhalen wat hun werkelijke verbruik is. Dat leverde geen betrouwbare antwoorden op. Van der Linde: ‘Veel mensen konden of wilden geen afrekeningen laten zien. We kregen slechts van 10 tot 15 procent van onze huurders inzicht in hun verbruiksbestanden. Te weinig om er iets mee te kunnen.’

Liander beschikt wel over de feitelijke gegevens van het elektriciteits- en gasdistributienetwerk. D eze gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele woningen. Dat is ook niet nodig, stelt Van der Linde. Je hebt behoefte aan informatie van bijvoorbeeld complexen of woningtypen of groepen woningen met een bepaald energielabel. Dat zijn bijna altijd grotere aantallen. ‘Abonnees van de atlas kunnen het volledige woningbestand uploaden en op grond van zelfgekozen woningkenmerken een groep selecteren en naar hartenlust combineren. ‘

Betere keuzes
De Energie-atlas levert gegevens over een periode van vijf jaar. Dat maakt het mogelijk trends te signaleren en het effect van eerder genomen maatregelen te meten. Veluwonen gebruikt de gegevens om mede te bepalen welke huizen het eerst voor verduurzaming in aanmerking komen. Verduurzaming gebeurt waar mogelijk in combinatie met andere renovaties. Soms is het beter even te wachten op een grote onderhoudsbeurt. Andere keren blijkt het efficiënter een renovatie naar voren te halen om eerder aan duurzaamheidsambities te kunnen voldoen en de levensduur van de woningen te verlengen.

Energieneutraal lukt niet overal
Het uiteindelijke doel is alle woningen CO2-neutraal te maken. Volgens de klimaatafspraken moet dat uiterlijk in 2050 het geval zijn, maar Veluwonen mikt op 2030. Dat wordt een hele toer, verwacht Van der Linde. Sommige huizen uit de jaren zestig hebben beperkingen voor verduurzaming, zoals houten vloeren. Energielabel B is haalbaar, maar label A of energieneutraal niet. Daar staat een ander project tegenover van grote eengezinswoningen waar BENG (Bijna energieneutraal) of NOM (nul-op-de-meter) haalbaar is.  

Lagere woonlasten
Veluwonen brengt de effecten van alle geplande renovaties en nieuwbouw in beeld. Van der Linde: ‘Prognoses over de ontwikkeling van de energieprestatie maakten we al. We zijn ook bezig met een CO2-begroting. Verder analyseren we de effecten van verduurzaming op de woonlasten. Met de Energie-atlas weten we al vrij nauwkeurig wat het verbruik is. Zo kunnen we inschatten wat de verduurzaming de huurders gaat schelen in de portemonnee.’ 

Verduurzamingsmaatregelen brengt Veluwonen bij zittende huurders niet in rekening. Alleen voor zonnepanelen wordt de helft van de besparing doorberekend in de huur. Huurders kunnen hier individueel voor kiezen.

Tips

  • Maak gebruik van de informatie van de netbeheerder over het energieverbruik van je huizen. Zo kun je als corporatie beter afwegen welke maatregelen het meeste effect hebben. De abonnementskosten voor de Energie-atlas zijn een relatief bescheiden investering.
  • Gebruik de energie-atlas als PR-instrument om het draagvlak bij je huurders te vergroten voor verduurzamingsmaatregelen.