Anders (samen)werken voor een wendbare organisatie

Woningcorporatie Rentree uit Deventer is zich anders gaan organiseren om een wendbaardere organisatie te worden. Door functies samen te voegen zijn er brede functies ontstaan. Daarnaast startten ze  een traject om anders samen te werken. 

Leren door te doen
’We zijn in 2012 gestart met het investeren in ontwikkeling en eigenaarschap van medewerkers. Ze bepalen nu zelf hun doelen en krijgen de ruimte om hun talenten optimaal in te zetten’, vertelt Anita Deurloo, HR-adviseur bij Rentree. ‘Om deze doelen te halen zijn medewerkers zelf organiserend en altijd op zoek naar verbetering en ontwikkeling. Leren door te doen, kennis delen en van elkaar leren beschouwen ze als vanzelfsprekend. Dit heeft geleid tot een wendbare organisatie met trotse, capabele medewerkers en lagere personeelslasten.’

De vier O’s
Vanaf 2014 zet Rentree in op het project Anders samenwerken: Andere werkstijl. Ze hebben de werkomgeving en werkstijl laten samenvallen. De vier O’s: Ontmoeten, Ontvangen, Ontschotten en Ondernemerschap, zijn de leidraad. ’We zijn verhuisd naar een nieuwe kantooromgeving en hebben de ruimte ingericht op basis van de vier O’s. We zijn gaan flexwerken en pasten de werkstijl aan. Alle medewerkers mochten hierover meedenken en meebeslissen’, zegt Anita.

Afschaffen beoordelingssysteem
Sinds 2015 werkt Rentree  in proces- en projectteams. Anita: ‘Dit zijn multidisciplinaire teams met mensen van onze organisatie en van samenwerkingspartners. De teams werken aan onderwerpen als huurincasso, participatie en assetmanagement.’ 
‘In 2016 volgde een traject om te gaan werken vanuit je talenten en elkaars talenten te benutten. Het beoordelingssysteem schaften we af. In plaats daarvan hebben we ontwikkelgesprekken, zelfreflectie, een talentenscan en coachgesprekken. We zijn ook naar andere overlegstructuren gegaan, zo startten we  het organisatiebrede adviesoverleg, waarbij iedereen kan aanschuiven en iets kan agenderen. Dit doen we wekelijks en het uitgangspunt is input ophalen en leveren.’ Zo kunnen we snel schakelen en knelpunten oplossen.

Nooit echt klaar
Samen met de medewerkers maakte Rentree in 2017 een nieuw organogram van hoe ze samenwerken. ‘Onze nieuwe werkwijze loopt door over meerdere jaren en is nooit echt klaar’, vertelt Anita. ‘We hebben deze werkwijze ingezet om tot een wendbare organisatie te komen. Dat kun je niet als los project zien. Het is een andere werkwijze die je steeds ondersteunt met gerichte acties. Het is vooral belangrijk dat je in het dagelijks werk blijft opletten dat het in lijn is met deze werkwijze. Zo wordt het geen losstaand iets’, aldus Anita. 

Tips:

  • Zie het niet als een (los) project, maar als een werkwijze die doorloopt over meerdere jaren.
  • Laat medewerkers vanaf het begin meedenken en neem ze serieus.