Hoe benut ik de benchmark als stakeholder en toezichthouder?

De benchmark geeft inzicht in de prestaties van woningcorporaties en maakt deze vergelijkbaar met andere corporaties. De benchmarkresultaten bieden een goed startpunt voor een gesprek met ‘uw’ corporatie. Sommige toezichthouders, gemeenten en huurdersorganisaties maken met corporaties concrete prestatieafspraken over de benchmarkresultaten.

Toezichthouders
Toezichthouders (leden van de raad van commissarissen of de raad van toezicht) hebben behoefte aan concrete instrumenten om de prestaties van corporaties te monitoren. De Aedes-benchmark biedt deze mogelijkheden. De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) schreef een artikel over het gebruik van de benchmark door toezichthouders.
>> De benchmarkresultaten van ‘uw’ corporatie vindt u hier.

Gemeenten en huurdersorganisaties
Op basis van de nieuwe Woningwet maken veel gemeenten en huurdersorganisaties prestatieafspraken met corporaties. De Aedes-benchmark kan nuttige inzichten geven bij het komen tot deze prestatieafspraken.
>> De benchmarkresultaten van de corporatie in uw gemeente vindt u hier.

De Aedes-benchmark in relatie tot andere instrumenten
Naast de Aedes-benchmark is er een aantal andere instrumenten die inzicht geven in de prestaties van corporaties. Voorbeelden hiervan zijn de visitatie en Corporatie in Perspectief (CiP). Deze instrumenten verschillen met de Aedes-benchmark en streven een ander doel na.

Zie ook
>> Aedes-benchmark: ‘Het gaat vooral om wat je doet met de resultaten’