Evenement

Verdiepende themasessies benchmark: nu aan de slag met belangrijkste lessen

De eerste verdiepende themasessies van de benchmark 2018 zijn achter de rug. Deze gingen over datakwaliteit, mutatie- en reparatieonderhoud en planmatig onderhoud. Enkele kandidaten vertellen aan Aedes wat ze ervan vonden, welke belangrijke lessen zij leerden tijdens de sessie en waar ze morgen mee aan de slag gaan.

Lot van Leth (Manager Woonpunt, Accolade) over sessie Mutatie- en Reparatieonderhoud (MU/RO)
Over de sessie: ‘Het mooiste aan de verdiepende themasessie is dat je ontzettend veel van elkaar kan leren. De interactie met collega’s van andere corporaties is fijn en het opent ook voor andere onderwerpen deuren naar elkaar toe.’

Morgen mee aan de slag: ‘Wij zijn al aan de slag gegaan met een analyse van de ontevreden klanten. In ons geval is dat de 12 tot 14% die ons een cijfer tussen de 1 en de 5 gaven. We willen antwoord op de vragen: waarover zijn mensen echt ontevreden, kunnen we daar onze processen verbeteren en misschien eerder ingrijpen om dat te voorkomen?

Ook maken we een business case over het al dan niet in rekening brengen van kosten bij mutatie bij vertrekkende huurders. In dit geval willen we antwoord op de vragen: wat kost het ons, wat levert het op en wat vindt de vertrekkende huurder ervan? Hetzelfde doen we voor het onderwerp aansluitend verhuren: wanneer kan dat wel en wanneer niet? Bijvoorbeeld als het ten koste gaat van de klanttevredenheid en de staat van de opgeleverde woning.’

De interactie met collega’s van andere corporaties is fijn, het opent ook voor andere onderwerpen deuren naar elkaar toe

Barend Wassink (Manager Vastgoed, Wonion) over sessies Mutatie- en Reparatieonderhoud en Planmatig Onderhoud
Over de sessie: ‘Wij werken bij Planmatig Onderhoud al met de methodiek Resultaatgericht Samenwerken (RGS) dus het was vooral een bevestiging dat we al op de goede weg zijn. Maar niet iedereen gebruikt deze methodiek dus voor die corporaties was deze sessie extra waardevol.’  

Belangrijkste les: ‘Bij mutatie- en reparatieonderhoud (MU/RO) was het goed om te zien dat ieder op zijn eigen manier op lokaal niveau invulling geeft aan MU/RO. Belangrijke les uit die sessie was: hoe groter de corporatie, hoe moeilijker het is om huurder tevreden te houden.’

Morgen mee aan de slag: ‘Wij zitten op dit moment midden in een verandertraject, maar de sessie bood goede handvatten om mee verder te gaan. Bijvoorbeed dat je moet blijven zoeken naar de samenwerking. Marktpartijen hebben veel kennis in huis waar we als corporatie gebruik van kunnen maken. Een ander handvat was dat goede monitoring van groot belang is. Uiteraard met eigen data, maar ook de benchmark biedt steeds gedetailleerdere informatie. Een derde bruikbare handvat was dat je focus aanbrengt in wat je wilt. Verschillende aanwezige corporaties hadden een andere focus. Dat is geen probleem maar maak dat goed duidelijk in je eigen organisatie en ook aan je partners.'

Aanmelden verdiepende sessie benchmark
Wilt u ook zo snel mogelijk aan de slag met uw benchmarkresultaten? Bezoek dan één van de verdiepende themasessies. Tijdens deze sessies bespreken we de individuele resultaten van deelnemers, leren we van elkaar en van de aanwezige experts.