Evenement

Benchlearning: meld u nu aan!

Aedes biedt ook dit jaar weer een uitgebreid benchlearningprogramma op basis van de Aedes-benchmark 2017. Op deze pagina vindt u het gehele aanbod en kunt u zich aanmelden voor de sessies per prestatieveld. Na deze bijeenkomsten kunt u met uw corporatie zelf verdiepend aan de slag met de benchmarkresultaten.

Landelijke Benchmarkmiddag over resultaten en totstandkoming
Het benchlearningprogramma 2017-2018 start op 27 november 2017 met de landelijke benchmarkmiddag. Tijdens de middag is zowel aandacht voor de basis van de benchmark als voor verdieping, met deelsessies op alle niveaus. Als medewerker van een woningcorporatie bent u van harte welkom om u te laten bijpraten over de resultaten van de Aedes-benchmark als geheel en per prestatieveld.Via deze link vindt u een overzicht van de deelsessies waaraan u kunt deelnemen. De benchmarkmiddag vindt plaats in congrescentrum Antropia in Driebergen (naast het station). Meldt u hier aan.

Benchlearningdagen om in te zoomen op prestatievelden
In februari en maart 2018 zijn er door het hele land benchlearningdagen. Inhoudelijk sluiten deze aan op de benchmarkmiddag. Tijdens de benchlearningdagen gaan we in prestatieveldsessies dieper in op de individuele resultaten per corporatie, vergelijken we resultaten en leren we van onderlinge verschillen. Samen zoeken we naar verklaringen van goede en minder goede resultaten en delen we best practices. Om dat zo effectief mogelijk te doen, zijn de deelnemers aan de prestatieveldsessies ingedeeld per grootteklasse. Net als vorig jaar kunt u ook weer een sessie volgen over het gebruik van de databank in het Aedes-benchmarkcentrum. In het schema onderaan deze pagina vindt u alle bijeenkomsten en kunt u zich opgeven.

In elke prestatieveldsessie is maximaal plek voor twee medewerkers van één corporatie. De sessies zijn gericht op managers en beleidsmedewerkers in de betreffende prestatievelden. Bij de sessie Onderhoud & verbetering kan bijvoorbeeld de manager vastgoed aansluiten, terwijl de controller deelneemt aan de sessie over Bedrijfslasten. De prestatieveldsessies zijn alleen voor medewerkers van corporaties die lid zijn van Aedes.

Voorbereid aan de start
We verwachten van de deelnemers aan de prestatieveldsessies dat zij op de hoogte zijn van de inhoud van de Aedes-benchmark, bijvoorbeeld door deelname aan de Aedes-benchmarkmiddag, het doornemen van de brancherapportage of door aan voorbereidende werkgroepen te hebben deelgenomen. Bovendien vragen we deelnemers zich vooraf goed voor te bereiden, zodat ze eigen corporatiegegevens tijdens de sessies met elkaar kunnen bespreken. Voorafgaand aan de meeste sessies sturen wij de resultaten van de deelnemende corporaties en de namen en e-mailadressen van de deelnemers toe. Deelnemers van vorig jaar gaven aan meer uit de sessies te halen als ze zich van te voren goed hadden voorbereid.

Na de benchlearningdagen
Na het door Aedes aangeboden programma is het aan u en uw corporatie om zelf verder aan de slag te gaan en te leren van de benchmarkresultaten, al dan niet met inzet van een adviesbureau. Verschillende corporaties hebben hier al ervaring in opgedaan en verschillende regionale netwerken van corporaties hebben hier al een aanzet mee gemaakt. Aedes kan u verder adviseren en ondersteunen bij het opzetten van dit soort verdiepende benchlearning. Neem hiervoor contact op met de helpdesk van de Aedes-benchmark: helpdesk@aedes.nl.

Overzicht benchlearningsessies 2016-2017

Utrecht 8 februari 2018 (10.00-13.00 uur)

(klik op een sessie om aan te melden)

Speciaal voor XL-corporaties

Huurdersoordeel
Bedrijfslasten
Onderhoud & verbetering en Duurzaamheid

 

Amsterdam 15 februari 2018

(klik op een sessie om aan te melden)

Ochtendsessies (9.30-12.30 uur)

Middagsessies (13.30-16.30 uur)
Huurdersoordeel > 5.000 vhe Huurdersoordeel < 5.000 vhe
Bedrijfslasten < 5.000 vhe Bedrijfslasten > 5.000 vhe
Duurzaamheid > 5.000 vhe Duurzaamheid < 5.000 vhe
Onderhoud & verbetering < 5.000 vhe Onderhoud & verbetering > 5.000 vhe

 

Eindhoven 22 februari 2018

(klik op een sessie om aan te melden)

Ochtendsessies (9.30-12.30 uur)

Middagsessies (13.30-16.30 uur)
Huurdersoordeel > 5.000 vhe Huurdersoordeel < 5.000 vhe
Bedrijfslasten < 5.000 vhe Bedrijfslasten > 5.000 vhe
Duurzaamheid > 5.000 vhe Duurzaamheid < 5.000 vhe
Onderhoud & verbetering < 5.000 vhe Onderhoud & verbetering > 5.000 vhe
Instructie Aedes-benchmarkcentrum (start 11.00 uur) Instructie Aedes-benchmarkcentrum (tot 15.00 uur)

 

Zwolle 1 maart 2018

(klik op een sessie om aan te melden)

Ochtendsessies (9.30-12.30 uur)

Middagsessies (13.30-16.30 uur)
Huurdersoordeel > 5.000 vhe Huurdersoordeel < 5.000 vhe
Bedrijfslasten < 5.000 vhe Bedrijfslasten > 5.000 vhe
Duurzaamheid > 5.000 vhe Duurzaamheid < 5.000 vhe
Onderhoud & verbetering < 5.000 vhe Onderhoud & verbetering > 5.000 vhe
Instructie Aedes-benchmarkcentrum (start 11.00 uur) Instructie Aedes-benchmarkcentrum (tot 15.00 uur)

 

Rotterdam 8 maart 2018

(klik op een sessie om aan te melden)

Ochtendsessies (9.30-12.30 uur)

Middagsessies (13.30-16.30 uur)
Huurdersoordeel > 5.000 vhe Huurdersoordeel < 5.000 vhe
Bedrijfslasten < 5.000 vhe Bedrijfslasten > 5.000 vhe
Duurzaamheid > 5.000 vhe Duurzaamheid < 5.000 vhe
Onderhoud & verbetering < 5.000 vhe Onderhoud & verbetering > 5.000 vhe

 

Ede 15 maart 2018

(klik op een sessie om aan te melden)

Ochtendsessies (9.30-12.30 uur)

Middagsessies (13.30-16.30 uur)
Huurdersoordeel > 5.000 vhe Huurdersoordeel < 5.000 vhe
Bedrijfslasten < 5.000 vhe Bedrijfslasten > 5.000 vhe
Duurzaamheid > 5.000 vhe Duurzaamheid < 5.000 vhe
Onderhoud & verbetering < 5.000 vhe Onderhoud & verbetering > 5.000 vhe

 

Informatiebijeenkomst voor toezichthouders en directeur-bestuurders (Georganiseerd door de VTW)
Thema Datum en tijd Plaats  

Toezicht, bestuur en de Aedes-benchmark

26-01-2018, 14.30 - 17.00 uur VTW, Zoetermeer Aanmelden binnenkort mogelijk

 

Benchlearning voor corporatiebestuurders
Voor regionale netwerken van corporatiebestuurders heeft Aedes dit jaar een specifiek aanbod. Per netwerk biedt Aedes één bijeenkomst die naar behoefte wordt ingevuld met het bespreken van de benchmark. Aedes heeft een programma opgesteld waarin we in vogelvlucht de vijf prestatievelden van de benchmark langsgaan, waarbij we de resultaten van de deelnemende corporaties vergelijken en bespreken. Een sessie over vijf prestatievelden met een groep van 10-15 corporatiebestuurders duurt ongeveer 1 dagdeel. Om aan te sluiten bij de actualiteit, vinden de sessies voor regionale netwerken idealiter zo snel mogelijk plaats na de presentatie van de benchmarkresultaten eind november. Een flyer met meer informatie over de benchlearningbijeenkomsten voor corporatiebestuurders vindt u hier.

Benchlearning Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Vorig jaar zijn er twee benchlearningsessies geweest over het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid. Aan de hand van die ervaring is dit jaar besloten om benchlearning over Beschikbaarheid & betaalbaarheid niet aan te bieden met een open inschrijving tijdens de bovenstaande benchlearningdagen. Om de scores op het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid goed te kunnen duiden en begrijpen is kennis van de lokale context van belang. Daarom richten wij ons voor benchlearning graag op bestaande (regionale) verbanden van ten minste tien corporaties waarin wij uw resultaten en een onderlinge vergelijking op Beschikbaarheid & betaalbaarheid graag toelichten. Heeft u met een groep corporaties behoefte aan deze vorm van benchlearning dan kunt u contact opnemen met helpdesk@aedes.nl.