Bijeenkomst

Benchlearningprogramma: aan de slag met uw inzichten

De Aedes-benchmark geeft woningcorporaties inzicht in hun prestaties, maar u kunt er veel meer uithalen. Wilt u verdiepend aan de slag met uw benchmarkresultaten? Meld u dan snel aan voor ons uitgebreide benchlearningprogramma op basis van de benchmark 2018. 

Verdiepende themasessies: aan de slag met uw inzichten 
De themasessies gaan over specifieke onderwerpen. We bespreken de individuele resultaten van de deelnemers, leren van elkaar en van de aanwezige experts. Dit doen we in kleine groepen. Wij verzoeken u uw inbreng voor te bereiden. Bekijk de onderwerpen van de verdiepende themasessies.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door op de datum te klikken in onderstaande tabellen.

Tilburg

Verdiepende themasessies

7 maart 2019

Ochtend Planmatig onderhoud: hoe richt u het proces in?
Verbeteren datakwaliteit
Middag Mutatie- en reparatieonderhoud efficiënt organiseren

28 maart 2019

Ochtend Verduurzamen met de huurder
Maatwerk wonen: hoe voorkomt u betalingsproblemen?
Middag Klantreis van de huurder
Opschalen duurzaamheidsaanpak

20 juni 2019

Ochtend Inzicht in goed werkgeverschap

 

Utrecht

Verdiepende themasessies

28 februari 2019

Ochtend Planmatig onderhoud: hoe richtt u het proces in?
Verbeteren datakwaliteit
Middag Mutatie- en reparatieonderhoud efficiënt organiseren
Optimalisatie inkoopproces

21 maart 2019

 

Ochtend Verduurzamen met de huurder
Maatwerk wonen: hoe voorkomt u betalingsproblemen?
Middag Klantreis van de huurder
Opschalen duurzaamheidsaanpak

13 juni 2019

Ochtend Inzicht in goed werkgeverschap

 

Zwolle

Verdiepende themasessies

21 februari 2019

 

Ochtend Planmatig onderhoud: hoe richt u het proces in?
Verbeteren datakwaliteit
Middag Mutatie- en reparatieonderhoud efficiënt organiseren
Optimalisatie inkoopproces

14 maart 2019

 

Ochtend Verduurzamen met de huurder
Maatwerk wonen: hoe voorkomt u betalingsproblemen?
Middag Klantreis van de huurder
Opschalen duurzaamheidsaanpak

23 mei 2019

Ochtend Inzicht in goed werkgeverschap