Hoe benut ik de benchmark als corporatie?

De Aedes-benchmark maakt de prestaties van een corporatie vergelijkbaar met die van andere corporaties. Op deze manier wordt uw verbeterpotentieel op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Op corporatieniveau zijn alle data beschikbaar via het Aedes-datacentrum. Daardoor is deze databank hét startpunt voor allerlei vormen van benchlearning. 

Presentatie resultaten Aedes-benchmark 2020

Dit jaar presenteert Aedes de benchmarkresultaten vanuit een professionele studio in de vorm van webinars. Tijdens het startwebinar op maandag 23 november 2020 komen de resultaten van vijf prestatievelden aan bod. U hoort wat er opvalt en welke trends te onderscheiden zijn. Daarna volgen er zes aparte webinars op donderdag 26 november en donderdag 3 december 2020 over de vijf prestatievelden en de verdieping nieuwbouw. In alle webinars is ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Gedetailleerde analyses met het Aedes-datacentrum

De Aedes-benchmark geeft informatie op hoofdlijnen. Met het speciale dashboard in het Aedes-datacentrum kunt u op toegankelijke manier de resultaten van uw corporatie bekijken en analyseren. Dit dashboard vormt een goede basis voor gesprekken binnen de corporatie en met stakeholders. In het Aedes-datacentrum zijn alle onderliggende cijfers en verklarende variabelen van de Aedes-benchmark opgenomen. Daarnaast zijn ook gegevens uit andere bronnen en onderzoeken opgenomen.

Benchlearning

Op basis van de Aedes-benchmark biedt Aedes komend voorjaar een uitgebreid online benchlearningprogramma aan. In januari en februari 2021 zijn er verdiepende benchlearningsessies over de verschillende prestatievelden. Woningcorporaties gaan hier met andere corporaties uit de regio het gesprek aan over de benchmarkresultaten. Vervolgens kunnen corporaties vanaf maart 2021 meedoen aan verdiepende benchlearningsessies. Hier staan thema’s centraal als: in gesprek met de huurder, leefbare wijken, datakwaliteit en de rol van controllers. Een overzicht van alle benchlearningsessies volgt binnenkort. 

Basis voor gesprek

De benchmark geeft inzicht in uw prestaties. De benchmarkresultaten bieden een startpunt voor een gesprek met uw toezichthouders en belanghebbende partijen. Sommige corporaties maken met hen concrete prestatieafspraken over de benchmarkresultaten.