Hoe benut ik de benchmark als corporatie?

De Aedes-benchmark maakt de prestaties van een corporatie vergelijkbaar met die van andere corporaties. Op deze manier wordt uw verbeterpotentieel op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. Op corporatieniveau zijn alle data beschikbaar via het Aedes-benchmarkcentrum. Daardoor is deze databank hét startpunt voor allerlei vormen van benchlearning. 

Gedetailleerde analyses met het Aedes-benchmarkcentrum
De Aedes-benchmark geeft informatie op hoofdlijnen. Met het speciale dashboard in het Aedes-benchmarkcentrum kunt u binnenkort op toegankelijke manier de resultaten van uw corporatie bekijken en analyseren. Dit dashboard vormt een goede basis voor gesprekken binnen de corporatie en met stakeholders. In het Aedes-benchmarkcentrum zijn alle onderliggende cijfers en verklarende variabelen van de Aedes-benchmark opgenomen. Daarnaast zijn ook gegevens uit andere bronnen en onderzoeken opgenomen.

Benchlearning
Op basis van de Aedes-benchmark biedt Aedes een uitgebreid benchlearningprogramma aan. Dit bestaat uit verschillende bijeenkomsten waarin corporaties met andere corporaties het gesprek gaan over hun benchmarkresultaten. In het najaar maakt Aedes het benchlearningprogramma bekend dat volgt na publicatie van de Aedes-benchmark.

Basis voor gesprek
De benchmark geeft inzicht in uw prestaties. De benchmarkresultaten bieden een startpunt voor een gesprek met uw toezichthouders en belanghebbende partijen. Sommige corporaties maken met hen concrete prestatieafspraken over de benchmarkresultaten.

Praktijkvoorbeelden
Hoe gebruiken corporaties de benchmark? Aedes heeft een overzicht van praktijkvoorbeelden van benchlearning.