Aedes komt bij u langs voor een benchlearningsessie

Heeft u behoefte aan uitleg over de Aedes-benchmark bij uw woningcorporatie? Dat is mogelijk, want Aedes biedt benchlearningsessies op locatie aan, dus ook op uw kantoor. Tijdens deze sessie komen de resultaten van uw corporatie uitgebreid aan bod.

Update 16 december 2019:
Het aanvragen van een in-company sessie is niet meer mogelijk, aangezien het maximum aantal van 25 is bereikt. 

U krijgt uitleg over de totstandkoming en hoort hoe u de benchmark kunt inzetten om verbeteringen te realiseren en de betrokkenheid van collega’s kunt vergroten. Voor het organiseren van zo'n in-company sessie gelden de volgende voorwaarden: aanwezigheid van bestuurder en managementteam en minimaal 10 personen.

De Friese woningcorporatie Thús Wonen heeft vorig jaar de aftrap gehad met een sessie bij hen in huis. Bestuurder Jeanette Dekker vertelt graag wat het hen heeft gebracht.

Waarom hadden jullie behoefte aan een eigen benchlearningsessie?

‘Tijdens een presentatie van de benchmarkresultaten aan de bestuurders van de Vereniging Friese Woningcorporaties, kreeg ik veel meer inzicht in de wereld achter de cijfers. Je kunt zoveel meer met de benchmark dan alleen kijken naar hoe je scoort. Doordat Aedes eenzelfde presentatie gaf aan het managementteam en een aantal medewerkers van Thús Wonen, ging de benchmark ook bij hen veel meer leven. We hebben er veel van geleerd. Niet alleen van de presentatie, maar ook door het er met elkaar over te hebben.’

Welke vragen hadden jullie vooraf over de benchmark?

‘Hoe de cijfers tot stand kwamen, of we de goede gegevens hadden aangeleverd en waar onze uitkomsten vandaan kwamen, want die herkenden we niet altijd. De presentatie van Jasper Willems van Aedes gaf daar goed inzicht in. Hij gaf ons ook tips welke verbeteringen we kunnen realiseren.’

Wat leverde de benchlearningsessie jullie op?

‘Intern zorgde de sessie voor een grotere bekendheid. Het is duidelijker waarom we meedoen en dat zorgt voor betere aanlevering van gegevens. Na de jaarlijkse publicatie analyseren we nu uitgebreid hoe we ervoor staan en wat we ervan kunnen leren. Het afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan het onderdeel huurderstevredenheid. Een interne werkgroep, waarin alle afdelingen zijn vertegenwoordigd, bekijkt maandelijks hoe de tevredenheid zich ontwikkelt en hoe we die kunnen verbeteren. We bellen de huurders die ons een slechte score geven. De lessen die we daaruit trekken leiden tot aanpassingen van onze werkwijze. Door dit alles liet de huurderstevredenheid een mooie stijging zien. Maar ook op de andere onderdelen scoorden we beter.‘

Zijn jullie de benchmark daarna op een andere manier gaan inzetten?

‘Ja, we gebruiken de benchmark om onze resultaten te spiegelen en kijken hoe we deze kunnen verbeteren. Daarnaast zijn we ook op bezoek geweest bij een collega-corporatie in Friesland met hele mooie scores, want waarom zelf het wiel uitvinden?’

Tot slot: Wat gaan jullie komend jaar doen, wanneer jullie de resultaten terugkrijgen?

‘Kijken naar de onderdelen waar we nog meer kunnen verbeteren en van welke corporaties we kunnen leren.’