Het gehele aanbod van het benchlearningprogramma

Aedes biedt ook dit jaar weer een uitgebreid benchlearningprogramma aan, op basis van de Aedes-benchmark 2017. Op deze pagina vindt u het gehele aanbod en leest u hoe u met uw corporatie zelf verdiepend aan de slag kunt gaan met de benchmarkresultaten.

Aan de slag met de resultaten van de Aedes-benchmark
Afgelopen maanden stonden in het teken van de Aedes-benchlearningsessies. Bent u ook geweest? Het is nu aan u en uw corporatie om zelf verder aan de slag te gaan en te leren van de benchmarkresultaten, al dan niet met inzet van een adviesbureau. Verschillende individuele corporaties hebben hier al ervaring in opgedaan en verschillende regionale netwerken van corporaties hebben samen een aanzet gedaan. Wilt u advies en ondersteuning bij het opzetten van dit soort verdiepende benchlearning? Stuur een bericht naar benchmark@aedes.nl

Sessie op aanvraag: Benchlearning voor corporatiebestuurders
Voor regionale netwerken van corporatiebestuurders heeft Aedes dit jaar een specifiek aanbod. Per netwerk biedt Aedes een bijeenkomst die naar behoefte wordt ingevuld met het bespreken van de benchmarkcijfers. Aedes heeft een programma opgesteld waarin we in vogelvlucht de vijf prestatievelden van de benchmark langsgaan, waarbij we de resultaten van de aanwezige corporaties vergelijken en bespreken. Elke corporatie krijgt op deze manier zicht in de (eigen) prestaties en inzicht in de kansen om de prestaties te verbeteren.

Eén sessie duurt ongeveer 1 dagdeel, en bestaat maximaal uit een groep van 10-15 corporatiebestuurders. Van de deelnemers wordt gevraagd om vooraf al na te denken over een verklaring voor opvallende benchmarkresultaten. Iemand van het benchmarkteam en een regionale belangenbehartiger begeleidt de bijeenkomst.

Sessie op aanvraag: Benchlearning ‘Beschikbaarheid & betaalbaarheid’
Om de scores op het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid goed te kunnen duiden en te begrijpen is kennis van de lokale context van belang. Daarom richten wij ons voor benchlearning over dit prestatieveld graag op bestaande (regionale) verbanden van ten minste 10 corporaties waarin wij uw specifieke resultaten en een onderlinge vergelijking op Beschikbaarheid & betaalbaarheid uitgebreid toelichten. Heeft u met een groep corporaties behoefte aan deze vorm van benchlearning, stuur een bericht naar benchmark@aedes.nl.

Een kijkje in de keuken bij de andere corporatie
Weten welke verbeteracties andere corporaties hebben ondernomen? Bekijk de praktijkvoorbeelden.