Mijlpalen Aedes-benchmark 2021

Doet uw corporatie dit jaar weer mee aan de Aedes-benchmark? Dan is het van belang dat u de gegevens tijdig aanlevert. We hebben alle aanleverdata op een rij gezet. Inclusief de periode waarop uw corporatie de resultaten ontvangt.

Let op!
Aanleveren van de gegevens voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering gaat vanaf dit jaar via de dVi. De gegevens die gevraagd worden voor de Aedes-benchmark zijn zelf niet gewijzigd, alleen de manier waarop u deze aanlevert. Consequentie van deze wijziging is dat een aantal gegevens eerder aangeleverd moet worden.

Aanleverdata
30 juni 2021

Het advies is om de gegevens Bedrijfslasten en Onderhoud & Verbetering tegelijk
met de dVi2020 aan te leveren via het portaal van SBR-wonen. 
De deadline hiervoor is 30 juni 2021. Na 30 juni blijft het SBR-wonen portaal open
voor het aanleveren van de gegevens voor de Aedes-benchmark tot eind augustus. 
Aanleveren kan vanaf begin april.

31 juli 2021

Deadline gegevens Duurzaamheid (SHAERE)
Aanleveren kan vanaf 1 juni.

19 augustus 2021

Deadline gegevens Huurdersonderzoek
Aanleveren kan vanaf 7 juni.

31 augustus 2021

Deadline gegevens Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering en Verdieping Nieuwbouw via Aedes-benchmarkportaal en SBR Wonen-portaal (Aedes-Benchmark)
Aanleveren kan vanaf 1 juli.

 

Terugkoppeling en resultaten
23 september 2021

Terugkoppeling concept benchmarkresultaten naar corporatie

15 oktober 2021

Terugkoppeling letters (ABC's) naar corporaties

18 november 2021

Publicatie Aedes-benchmark 2021 (openbaar)

18 november 2021

Start benchlearningprogramma 2021-2022