Proces

Informatie voor corporaties over het aanleveren van gegevens benchmark 2019

In 2019 organiseert Aedes voor de zesde keer de Aedes-benchmark. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark.

Deelname aan het prestatieveld Huurdersoordeel
Om mee te doen aan het prestatieveld Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark vragen we u een huurdersonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kunt u zelf uitvoeren of uitbesteden aan een onderzoeksbureau.
> Meer informatie over het aanleveren van gegevens voor prestatieveld Huurdersoordeel < 

Deelname aan het prestatieveld Bedrijfslasten
Het prestatieveld Bedrijfslasten is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi). Ondanks harmonisatie en verantwoording via het functionele model die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden blijken deze cijfers voor een aantal corporaties nog niet afdoende om een goede onderlinge vergelijking tussen corporaties te maken. Ook vragen we enkele aanvullende gegevens uit voor benchlearningdoeleinden. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel enkele verschillen waar u op moet letten. Wilt u weten welke? Lees het in de handleiding met verschillen tussen de dVi 2018 en de dVi 2017 (pdf).

Deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid
Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit twee deelscores: Energetische prestatie en de CO2-uitstoot. Dit sluit aan bij de Aedes-woonagenda. Wij vragen corporaties hiervoor gegevens aan te leveren. Meer informatie hierover vindt u hier

Deelname aan prestatieveld Onderhoud & verbetering
Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit drie deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit. Het aanleveren van gegevens voor de instandhoudingskosten (een aanvullende gegevens voor benchlearningdoeleinden) gaat via dezelfde portal waarmee ook gegevens worden aangeleverd voor het prestatieveld Bedrijfslasten. Het aanleveren van gegevens voor de technische woningkwaliteit gaat op dezelfde manier als voor het prestatieveld Duurzaamheid. Voor het meten van de door de huurder ervaren woningkwaliteit vindt u hier  meer informatie.

Deelname aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid bestaat uit drie deelscores: beschikbaarheid, betaalbaarheid en het huisvesten van doelgroepen. De benchmarkresultaten worden gebaseerd op bestaande data (met name dVi). Hiervoor hoeft u in 2019 geen extra gegevens aan te leveren of actie te ondernemen. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel enkele aandachtspunten bij dVi 2018 en wijzigingen ten opzichte van dVi 2017.

Mijlpalen 2019
Bekijk nu de planning met de belangrijkste mijlpalen in 2019