Proces

Informatie voor corporaties over het aanleveren van gegevens benchmark 2018

In 2018 organiseert Aedes voor de vijfde keer de Aedes-benchmark. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark. Een planning met de belangrijkste mijlpalen in 2018 vindt u hier

Deelname aan het prestatieveld Huurdersoordeel
Om mee te doen aan het prestatieveld Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark vragen we u een huurdersonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kunt u zelf uitvoeren of uitbesteden aan een onderzoeksbureau.
> Meer informatie over het prestatieveld Huurdersoordeel en het aanleveren van gegevens < 

Deelname aan het prestatieveld Bedrijfslasten
Het prestatieveld Bedrijfslasten is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi). Uit eerder onderzoek bleken deze cijfers onvoldoende vergelijkbaar om een goede vergelijking tussen corporaties te maken. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciaal portal. In het voorjaar van 2018 volgt hierover meer informatie. Ten opzichte van vorig jaar is de (toelichting van de) voor het invullen van de dVi/jaarrekening veranderd. Dit heeft mogelijk op uw benchmarkresultaten. In dit document vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

Deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid
Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit twee deelscores: Energetisch prestatie en de CO2-uitstoot. In het voorjaar van 2018 volgt meer informatie over hoe corporaties hiervoor gegevens kunnen aanleveren.

Deelname aan prestatieveld Onderhoud & verbetering
Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit drie deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit. Voor het meten van de door de huurder ervaren woningkwaliteit vindt u hier meer informatie. In het voorjaar volgt meer informatie over de andere twee deelscores.

Deelname aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid bestaat uit drie deelscores: betaalbaarheid, beschikbaarheid en het huisvesten van doelgroepen. De benchmarkresultaten worden gebaseerd op bestaande data (met name dVi). Hiervoor hoeft u in 2018 geen extra gegevens aan te leveren of actie te ondernemen.