Proces

Informatie voor corporaties over het aanleveren van gegevens benchmark 2018

In 2018 organiseert Aedes voor de vijfde keer de Aedes-benchmark. Inhoudelijk sluit de benchmark van dit jaar aan bij de editie van 2017. Door het aanleveren van informatie doet u als corporatie mee aan de verschillende prestatievelden van de benchmark. Een planning met de belangrijkste mijlpalen in 2018 vindt u hier

Deelname aan het prestatieveld Huurdersoordeel
Om mee te doen aan het prestatieveld Huurdersoordeel van de Aedes-benchmark vragen we u een huurdersonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kunt u zelf uitvoeren of uitbesteden aan een onderzoeksbureau.
> Meer informatie over het aanleveren van gegevens voor prestatieveld Huurdersoordeel < 

Deelname aan het prestatieveld Bedrijfslasten
Het prestatieveld Bedrijfslasten is gebaseerd op de Verantwoordingsinformatie (dVi). Uit onderzoek blijken deze cijfers onvoldoende vergelijkbaar om een goede vergelijking tussen corporaties te maken. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal. Meer informatie hierover vindt u hier. Ten opzichte van vorig jaar is (de toelichting voor) het invullen van de dVi/jaarrekening veranderd. Dit heeft mogelijk effect op uw benchmarkresultaten. In dit document vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 

Deelname aan het prestatieveld Duurzaamheid
Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit twee deelscores: Energetisch prestatie en de CO2-uitstoot. Dit sluit aan bij de Aedes-woonagenda. Wij vragen corporaties hiervoor gegevens aan te leveren. Meer informatie hierover vindt u hier

Deelname aan prestatieveld Onderhoud & verbetering
Het prestatieveld Onderhoud & verbetering bestaat uit drie deelscores: instandhoudingskosten, technische woningkwaliteit en de door de huurder ervaren woningkwaliteit. Het aanleveren van gegevens voor de instandhoudingskosten gaat via dezelfde portal waarmee ook gegevens worden aangeleverd voor het prestatieveld Bedrijfslasten. Het aanleveren van gegevens voor de technische woningkwaliteit gaat op dezelfde manier als voor het prestatieveld Duurzaamheid. Voor het meten van de door de huurder ervaren woningkwaliteit vindt u hier meer informatie.

Deelname aan het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid
Het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid bestaat uit drie deelscores: beschikbaarheid, betaalbaarheiden het huisvesten van doelgroepen. De benchmarkresultaten worden gebaseerd op bestaande data (met name dVi). Hiervoor hoeft u in 2018 geen extra gegevens aan te leveren of actie te ondernemen. Ten opzichte van vorig jaar is (de toelichting voor) het invullen van de dVi/jaarrekening veranderd. Dit heeft mogelijk effect op uw benchmarkresultaten. In dit document vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.