Verdieping

Aanleveren gegevens Duurzaamheid en technische woningkwaliteit

Corporaties kunnen vanaf 1 juni 2019 weer gegevens aanleveren voor het prestatieveld Duurzaamheid en de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering. De meeste corporaties doen dit via de softwarepakketten VABI en EPAview. Tussen 1 juni en uiterlijk 31 juli kunt u deze gegevens aanleveren via shaere@aedes.nl.

Prestatieveld Duurzaamheid en technische woningkwaliteit gebaseerd op dezelfde gegevens
Het prestatieveld Duurzaamheid bestaat uit twee deelscores Energetische prestatie en CO2-uitstoot. Om deze deelscores te berekenen maakt Aedes gebruik van gegevens van corporaties. Voor de deelscore Technische woningkwaliteit van het prestatieveld Onderhoud & verbetering wordt gebruikgemaakt van dezelfde gegevens. 

Aanleveren van gegevens tussen 1 juni en uiterlijk 31 juli 2019
Elke corporatie wordt 1 juni door Aedes benaderd om gegevens aan te leveren. Aedes gebruikt hiervoor de contactenlijst 2018 voor het prestatieveld Duurzaamheid van vorig jaar. Als de contactpersoon onbekend is, of niet meer bij de corporatie werkt, dan benaderen we de directeur-bestuurder. Graag eventuele wijzigingen van contactpersonen doorgeven aan Aedes via shaere@aedes.nl

Aanleveren Shaere-export
Elke corporatie wordt gevraagd een shaere-export aan te leveren. De meeste corporaties genereren deze gegevens via de softwarepakketten Vabi Assets Energie, vanaf versie 5.41 of EPAview.

  • Controleer of u over deze software beschikt en daarin de Aedes SHAERE export kunt generen. Dit is een CSV-bestand, met per regel een woning, de EI en onderliggende indicatoren.
  • Controleer de kwaliteit van de data in het bestand: het totaal aantal woningen, de gemiddelde EI en eventueel onderliggende indicatoren.
  • Controleer of er nog aanpassingen op woningniveau nodig zijn, bijvoorbeeld door de overgang naar het Nader Voorschrift. Zie uitleg VABI.
  • Lever de export aan via een beveiligde link die is verstrekt in de uitnodigingsmail. Let op: wijzig de bestandsnaam niet. Vragen over het aanleveren via shaere@aedes.nl
  • Aedes valideert de export en gebruikt deze voor de Aedes-benchmark.
  • Corporaties die niet gebruikmaken van één van deze pakketten kunnen ook gegevens aanleveren. Dit kan alleen als alle woningen afgemeld zijn onder het Nader Voorschrift. Zij kunnen hierover contact opnemen via shaere@aedes.nl.

Toestemming en aanvullende informatie aanleveren voor CO2-uitstoot 

Aedes koppelt de shaere-gegevens bij het CBS aan de werkelijke verbruiken per adres. Dit werkelijk verbruik gebruikt Aedes om de CO2-uitstoot te berekenen.

  • U wordt gevraagd om hiervoor toestemming te geven door onderstaande zin als antwoord op de uitvraagmail te sturen. Dit is niet om de privacy van huurders te borgen (die is bij het CBS geborgd), maar om bij het CBS aan te geven dat de corporatie akkoord is met het bepalen en publiceren van deze gegevens.
  •  {……Corporatienaam…..} geeft toestemming om de aangeleverde adressen te koppelen aan microdata van het CBS om daarmee op geaggregeerd niveau het gemiddelde energiegebruik per corporatie te kunnen bepalen. De corporatie is zich bewust dat deze gegevens openbaar worden gepubliceerd.
  • Corporaties die woningen hebben met externe warmtelevering wordt gevraagd om daarnaast aanvullende gebruiksgegevens aan te leveren, omdat deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het CBS. Dit kan per mail aan shaere@aedes.nl door het gebruik van warmte in GJ per complex, met de betreffende adressen door te geven via shaere@aedes.nl.

Vragen?
Wanneer u verder vragen heeft over het aanleveren van gegevens kunt u mailen naar shaere@aedes.nl