Verdieping

Aanleveren gegevens Bedrijfslasten en instandhoudingskosten

In de Aedes-benchmark zijn het prestatieveld Bedrijfslasten en de deelscore Instandhoudingskosten van het prestatieveld Onderhoud & verbetering gebaseerd op de dVi. Uit onderzoek blijken deze cijfers onvoldoende geschikt om een goede vergelijking tussen corporaties te maken. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal. Uiterlijk 31 augustus kunt u deze gegevens aanleveren. 

dVi-data vormt basis voor Bedrijfslasten en Instandhoudingskosten
De informatie uit de Verantwoordingsinformatie (dVi) over de winst-en-verliesrekening vormt de basis voor het prestatieveld Bedrijfslasten en de Instandhoudingskosten van prestatieveld Onderhoud & Verbetering. Aedes ontvangt deze informatie van CorpoData. Dit jaar moet de dVi op een aantal punten anders ingevuld worden dan vorig jaar. Het is belangrijk om de aangepaste toelichting bij het invullen van de dVi goed opvolgen, zodat de benchmarkresultaten vergelijkbaar zijn. Om corporaties te ondersteunen is een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in de dVi ten opzichte van vorig jaar. 

Portal om gegevens vergelijkbaar te maken
Uit onderzoek van Aedes blijkt dat de dVi-cijfers onvoldoende vergelijkbaar zijn om een goede vergelijking tussen corporaties te maken. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal, die is aangepast op de wijzigingen in de dVi en gaat met ingang van dit benchmarkjaar dan ook uit van het functioneel model van de jaarrekening. 

De portal wordt opengesteld zodra de gegevens uit de dVi zijn ontvangen van de ILT-Aw en in de portal zijn ingelezen. Op dat moment hebben (bestaande) portal-contactpersonen en bestuurders een e-mail ontvangen met de uitnodiging in te loggen op de portal. Het kan zijn dat u de dVi al heeft ingediend, maar dat deze gegevens nog niet automatisch zijn overgenomen in de portal. Vanwege volledigheidscontroles bij de ILT-Aw kan dit enkele dagen duren.

Op het moment dat uw dVi-gegevens in de portal aanwezig zijn, krijgt u hierover apart een mailtje. Heeft u nog geen mail ontvangen over de opening van de portal, of is de contactpersoon van uw corporatie die verantwoordelijk is voor het invullen van de portal gewijzigd, geef dit dan door aan helpdesk@aedes.nl

Wat kunt u al voorbereiden?
Om u op tijd en goed voor te kunnen bereiden op het invullen van  de aangepaste portal is een Excel-spreadsheet  ontwikkeld. Dit hulpmiddel zal vanaf begin juni beschikbaar zijn en wordt geplaatst op deze webpagina. Na deze voorbereiding zal het invullen van de benchmark in veel gevallen maar enkele uren kosten. 

Wanneer kunt u uiterlijk gegevens indienen?
De deadline voor het aanleveren van gegevens via de portal is 31 augustus 2018.

Webinar voor toelichting
Aedes organiseert op maandag 2 juli een webinar over het invullen van de portal. De contactpersonen die verantwoordelijk zijn voor het invullen van het portal ontvangen begin juni hiervoor een uitnodiging. Wanneer u verder vragen heeft over het aanleveren van gegevens via de portal kunt u mailen naar helpdesk@aedes.nl