Verdieping

Aanleveren gegevens Bedrijfslasten en instandhoudingskosten

In de Aedes-benchmark zijn het prestatieveld Bedrijfslasten en de deelscore Instandhoudingskosten van het prestatieveld Onderhoud & verbetering gebaseerd op de dVi. Voor een goede vergelijking tussen corporaties is het voor sommige corporaties noodzakelijk hun dVi gegevens aan te passen Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal. Uiterlijk 31 augustus kunt u deze gegevens aanleveren.

dVi-data vormt basis voor Bedrijfslasten en Instandhoudingskosten
De informatie uit de Verantwoordingsinformatie (dVi) over de winst-en-verliesrekening vormt de basis voor het prestatieveld Bedrijfslasten en de Instandhoudingskosten van het prestatieveld Onderhoud & Verbetering. Dit jaar is de dVi vereenvoudigd en moet een separaat bestand met diverse informatie elementen op vhe-niveau worden aangeleverd   Ook van dit separate vhe-bestand worden de voor de Aedes Benchmark relevante gegevens doorgezet naar de portal. Verder is het belangrijk om de aangepaste toelichting bij het invullen van de dVi goed op te volgen, zodat de benchmarkresultaten maximaal vergelijkbaar zijn. Om corporaties te ondersteunen is een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen in de dVi ten opzichte van vorig jaar.

Portal om gegevens vergelijkbaar te maken
Uit onderzoek van Aedes blijkt dat de dVi-cijfers van een aantal corporaties aanpassing behoeven om een goede onderlinge vergelijking tussen corporaties te maken. Daarom vragen we corporaties extra gegevens aan te leveren. Dit kan via een speciale portal, die is aangepast op de wijzigingen in de dVi. U vindt uiterlijk eind juni een instructievideo op de portal. Die helpt u bij het invullen van de gegevens.

De portal wordt opengesteld zodra de gegevens uit de dVi zijn ontvangen en in de portal zijn ingelezen. Op dat moment hebben (bestaande) portal-contactpersonen en bestuurders van de deelnemende woningcorporatie een e-mail ontvangen met de uitnodiging in te loggen op de portal. Het kan zijn dat u de dVi al heeft ingediend, maar dat deze gegevens nog niet automatisch zijn overgenomen in de portal. Vanwege de nieuwe aanlevermethode kan dit enkele dagen duren.

Op het moment dat uw dVi-gegevens in de portal aanwezig zijn, krijgt u hierover apart een mail. Heeft u nog geen mail ontvangen over de opening van de portal, of is de contactpersoon van uw corporatie die verantwoordelijk is voor het invullen van de portal gewijzigd, geef dit dan door aan benchmark@aedes.nl.

Wat kunt u al voorbereiden?
Om u op tijd en goed voor te kunnen bereiden op het invullen van de portal is op 7 maart een mail aan de bij ons bekende bestuurders en contactpersonen gestuurd waarin is aangegeven welke ruisfactoren zijn vervallen in de komende benchmarkronde. Hierbij is ook een handleiding meegestuurd waarin is aangegeven hoe u de vervallen ruisfactoren en het effect daarvan voor uw corporatie inzichtelijk kunt maken aan de hand van de in de portal te downloaden excelsheet. Dit excelsheet kunt u ook gelijk gebruiken als voorbereiding voor de nieuwe benchmarkronde. Na deze voorbereiding zal het invullen van de benchmark in veel gevallen maar enkele uren kosten. 

Wanneer kunt u uiterlijk gegevens indienen?
De deadline voor het aanleveren van gegevens via de portal is 31 augustus 2019.