Aanleveren gegevens Nieuwbouw

De gegevens over Nieuwbouw worden uit de dVi gehaald om meer inzicht te bieden in de verschillen in portefeuillekeuzes, voorraadontwikkeling en investeringen. Indien uit de dVi blijkt dat er sprake is van nieuwbouw, wordt de corporatie gevraagd om voor deze locaties de nieuwbouwgegevens te verrijken met stichtingskosten per complex.

De verdieping biedt corporaties per locatie inzicht in de stichtingskosten van de gerealiseerde woningtypen, oppervlakten en huurprijs. De basisgegevens hiervoor komen uit de bijlage van de dVi.

Aanvullende gegevens

Uitsluitend corporaties die nieuwbouw hebben gerealiseerd en deelnemen aan de Aedes-benchmark leveren aanvullende gegevens aan voor de stichtingskosten van nieuwbouw. Deze kosten zijn opgebouwd uit grondkosten, bouwkosten en overige kosten. De benchmark-portal biedt toelichting over onder welke kostensoort de verschillende kosten vallen.

Ten behoeve van de duiding van deze kosten vragen we enkele additionele gegevens. Ook analyseren we de energetische kwaliteit van de gerealiseerde nieuwbouw en de bijdrage die deze levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze informatie en analyses worden aangeboden in het Aedes-Datacentrum en zijn alleen toegankelijk voor corporaties.

Voor vragen kunt u contact opnemen met [email protected].

Lees meer over het aanleveren van gegevens voor de Aedes-benchmark 2021.