Mijlpalen Benchmark 2019

Update

Doet uw corporatie weer mee aan de Aedes-benchmark? Zorg er dan voor dat u op tijd de gegevens aanlevert. We hebben de aanleverdata op een rij gezet. Ook de data waarop je corporatie de resultaten ontvangt staan erbij.

Aanleverdata

31 juli Deadline gegevens Duurzaamheid  (SHAERE) -
 (Aanleveren kan vanaf 1 juni)                                                                      
19 augustus Deadline gegevens Huurdersonderzoek 
31 augustus Deadline aanleveren gegevens portal Bedrijfslasten (Aanleveren kan vanaf 1 juli)

 

Terugkoppeling en resultaten 

24 september  Terugkoppeling concept benchmarkresultaten naar corporatie
15 oktober  Terugkoppeling letters (ABC's) naar corporaties
Eind november  Openbare publicatie benchmarkresultaten
Eind november  Start benchlearningprogramma