Aandachtspunten en wijzigingen in dVi 2020

In het gegevensmodel dVi 2020 zijn ten opzichte van dVi 2019 geen grote wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op (de berekening van) de indicatoren uit het prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid (B&B). 

Vanuit de bevindingen in de vorige benchmark is er wel een aantal aandachtspunten voor wat betreft de WOZ-bezitstabel, die met de overgang naar SBR-wonen sterk is veranderd en uitgebreid.

Het gaat om de volgende kolommen:

  • Netto huur: de huur per woning dient de netto huur (ofwel kale huur) te zijn, dus exclusief (alle) servicekosten.
    • Leegstand: voor woningen die ultimo jaar (peildatum) leeg staan, dient de laatst gehanteerde huurprijs te worden opgegeven.
    • Nieuwbouw: voor woningen die gedurende het jaar aan de voorraad zijn toegevoegd en ultimo jaar nog niet zijn verhuurd, dient de huurprijs 0,01 te worden opgegeven. Voor nieuwbouwwoningen die ultimo jaar wel zijn verhuurd, moet ‘gewoon’ de geldende huurprijs worden opgegeven. 
  • Aantal primo jaar/ aantal ultimo jaar: Zorg dat de bezitsaantallen ultimo 2019 in dVi 2019 overeenkomen met de bezitsaantallen primo 2020 in dVi 2020. Dit met uitzondering van corporaties die gefuseerd zijn. Zie ook deze veelgestelde vraag in de Q&A van SBR-wonen.
  • Eigendomspercentage: Het gaat hier om het percentage juridisch eigendom zoals vastgelegd in de eigendomsakte, bijvoorbeeld 50 of 100 procent. Het is niet de bedoeling een eigendomspercentage van nul procent in te vullen wanneer een verhuureenheid gedurende het jaar uit exploitatie is gegaan. Zie ook deze veelgestelde vraag in de Q&A van SBR-wonen.
  • Bouwjaar en energie-index: In de WOZ-bezitstabel bestaat de mogelijkheid het bouwjaar leeg te laten en/of de energie-index op ‘onbekend’ te zetten. Echter, deze woningkenmerken worden in een aantal (verklarende) analyses ten behoeve van de benchmark gebruikt. Daarom verzoeken wij u om, indien bekend, deze gegevens in te vullen. Indien u het bouwjaar niet aanlevert kunnen wij de technische kwaliteit niet voor u specificeren naar type bezit en bouwjaar. Eveneens kunnen wij uw gegevens niet gebruiken voor het context onderhoudsbestand.

Lees meer over het aanleveren van gegevens voor de Aedes-benchmark 2021.