Verdieping

Huurdersonderzoek voor twee prestatievelden benchmark 2018

Via een huurdersonderzoek worden gegevens verzameld voor zowel het prestatieveld Huurdersoordeel als voor de deelscore ‘ervaren woningkwaliteit‘ van het prestatieveld Onderhoud & verbetering in de Aedes-benchmark.

Prestatieveld Huurdersoordeel gelijk aan vorig jaar
Het prestatieveld Huurdersoordeel blijft in 2018 gelijk aan 2017 en bestaat uit drie deelscores: nieuwe huurders, huurders met een reparatieverzoek en vertrokken huurders. Voor deze deelscores en voor het prestatieveld als geheel worden letters (ABC’s) toegekend. 

Net als in 2017 wordt het huurdersonderzoek in 2018 ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Zonder deze deelscore kan er geen letter worden toegekend aan dit prestatieveld. 

Validatiecriteria en indicatoren
Om corporaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, hanteert Aedes validatiecriteria, zowel voor corporaties die zelf onderzoek uitvoeren als voor onderzoeksbureaus. Houd er rekening mee dat deze criteria zijn op enkele punten verder aangescherpt ten opzichte van 2017. Ook voor de deelscores en indicatoren gelden criteria. Een overzicht van alle deelscores en indicatoren voor het huurdersonderzoek 2018 vindt u hier. Aan de vraagstellingen van 2017 is niks aangepast

Aanleveren van gegevens
Corporaties die in 2017 hebben deelgenomen, ontvangen automatisch bericht voor deelname in 2018. Heeft u in 2017 niet deelgenomen maar heeft u dat voornemen voor 2018 wel, stuur dan een e-mail naar helpdesk@aedes.nl. Begin 2018 vindt de eerste validatieronde plaats om te bepalen of de aangemelde onderzoeken voldoen aan de validatiecriteria. Vervolgens kunnen corporaties in augustus 2018 de resultaten aanleveren. Na aanlevering van de gegevens vindt een tweede validatieronde plaats waarbij een onafhankelijke kwaliteitscommissie kijkt naar datakwaliteit en betrouwbaarheid. Medio september ontvangen de corporaties bericht over de definitieve deelname aan de Aedes-benchmark.

Uitvoeren huurdersonderzoek
Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. De volgende bureaus zijn door Aedes over de validatiecriteria en indicatoren geïnformeerd: KWH, USP, KCM, SAMR, Companen, TNS Nipo, Magis, Tevreden.nl, EVA, Statisfact, Inceptivize, Totta Research, 3WA APM, Integron, Right Marktonderzoek, Centrum voor Woononderzoek en Enneüs. Aedes spreekt zich niet uit over de kwaliteit van deze bureaus. Een onafhankelijke validatiecommissie toetst of de aangeleverde onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria.