Verdieping

Aanleveren gegevens voor Huurdersoordeel en ervaren woningkwaliteit

We vragen corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2019 voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & verbetering. Lees meer over huurdersonderzoek voor deze twee prestatievelden.

Het huurdersonderzoek is de manier waarop u informatie kunt aanleveren voor het prestatieveld Huurdersoordeel. De uitkomsten worden ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Zonder deze deelscore wordt er geen letter (ABC) toegekend aan dit prestatieveld.

Validatiecriteria en indicatoren
Om corporaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, hanteren wij validatiecriteria. Dit doen we  voor corporaties die zelf onderzoek uitvoeren of werken met een onderzoeksbureau. Deze criteria zijn op enkele punten aangescherpt vergeleken met 2018. Ook voor de deelscores en indicatoren gelden criteria.

>> Bekijk het overzicht van alle deelscores en indicatoren voor het huurdersonderzoek 2019.

Aanleveren van gegevens
Corporaties die in 2018 hebben deelgenomen, ontvangen eind februari bericht om de eerste validatie in te vullen. Corporaties die in 2018 niet hebben deelgenomen maar dat in 2019 wel willen doen, zullen dit kenbaar moeten maken.

>> Heeft u in 2018 niet deelgenomen, maar wilt u dat wel in 2019? Stuur een mail naar benchmark@aedes.nl

Uitvoeren huurdersonderzoek
Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. De volgende bureaus zijn door Aedes over de validatiecriteria en indicatoren geïnformeerd: KWH, USP, KCM, SAMR, Companen, TNS Nipo, Magis, Tevreden.nl, EVA, Statisfact, Inceptivize, Totta Research, 3WA APM, Integron, Right Marktonderzoek, Centrum voor Woononderzoek en Enneüs.
Aedes spreekt zich niet uit over de kwaliteit van deze bureaus. Een onafhankelijke validatiecommissie toetst of de aangeleverde onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria.