Aanleveren gegevens voor Huurdersoordeel en ervaren woningkwaliteit

We vragen corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2020 voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & verbetering. Lees meer over huurdersonderzoek voor deze twee prestatievelden.

Het huurdersonderzoek is de manier waarop u informatie kunt aanleveren voor het prestatieveld Huurdersoordeel. De uitkomsten worden ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Zonder deze deelscore wordt er geen letter (ABC) toegekend aan dit prestatieveld.

Validatiecriteria en indicatoren
Om corporaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, hanteren wij validatiecriteria. Dit doen we voor corporaties die zelf onderzoek uitvoeren of werken met een onderzoeksbureau. Deze criteria zijn op enkele punten aangepast vergeleken met 2019. Zo kan de corporatie er voor kiezen om de ervaren woningkwaliteit jaarlijks of om het jaar te laten onderzoeken. Ook voor de (volgorde van de) vraagstelling bij de deelscores en indicatoren gelden criteria.
 

Aanleveren van gegevens
Corporaties die in 2019 hebben deelgenomen, ontvangen eind februari bericht om de eerste validatie in te vullen. Corporaties die in 2019 niet hebben deelgenomen maar dat in 2020 wel willen doen, moeten dit kenbaar maken.
 

  • Heeft u in 2019 niet deelgenomen, maar wilt u dat wel in 2020? Stuur een mail naar benchmark@aedes.nl

Uitvoeren huurdersonderzoek
Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. De volgende bureaus zijn door Aedes over de validatiecriteria en indicatoren geïnformeerd: KWH, USP, KCM, SAMR, Companen, TNS Nipo, Magis, Tevreden.nl, EVA, Statisfact, Inceptivize, Totta Research, 3WA APM, Integron, Right Marktonderzoek, Centrum voor Woononderzoek en Enneüs. 

Aedes spreekt zich niet uit over de kwaliteit van deze bureaus. Een onafhankelijke validatiecommissie toetst of de aangeleverde onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria.