Verdieping

Aanleveren gegevens voor Huurdersoordeel en ervaren woningkwaliteit

We vragen u een huurdersonderzoek uit te voeren om mee te doen aan de Aedes-benchmark. Hiermee worden gegevens verzameld voor zowel het prestatieveld Huurdersoordeel als voor de deelscore ‘ervaren woningkwaliteit‘ van het prestatieveld Onderhoud & verbetering.

Huurdersonderzoek voor twee prestatievelden 
Het huurdersonderzoek vormt net als de afgelopen jaren de manier waarop u informatie kunt aanleveren voor het prestatieveld Huurdersoordeel. Net als in 2017 wordt het huurdersonderzoek in 2018 ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Zonder deze deelscore wordt er geen letter (ABC) toegekend aan dit prestatieveld.

Validatiecriteria en indicatoren
Om corporaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, hanteert Aedes validatiecriteria, zowel voor corporaties die zelf onderzoek uitvoeren als voor onderzoeksbureaus. Deze criteria zijn op enkele punten aangescherpt ten opzichte van 2017. Ook voor de deelscores en indicatoren gelden criteria. Een overzicht van alle deelscores en indicatoren voor het huurdersonderzoek 2018 vindt u hier. Aan de vraagstellingen van 2017 is niks aangepast. Wel aan de volgorde van de vragen.

Aanleveren van gegevens
Alle corporaties die in 2017 hebben deelgenomen aan het huurdersonderzoek hebben begin 2018 hierover bericht ontvangen. Corporaties hebben op dat moment aangegeven op welke manier zij de gegevens verzamelen. Dit is vervolgens getoetst door Aedes (validatieronde 1). Heeft u in 2017 niet deelgenomen, maar heeft u dat voornemen voor 2018 wel, stuur dan een e-mail naar helpdesk@aedes.nl. Uw verzamelde gegevens kunt u tussen 18 juni en 22 augustus 2018 aanleveren via een speciale portal.

Corporaties die zich hebben aangemeld voor dit deel van de benchmark krijgen 18 juni per e-mail hierover nadere informatie en een inlogcode. Na aanlevering van de gegevens vindt een tweede validatieronde plaats waarbij een onafhankelijke kwaliteitscommissie kijkt naar datakwaliteit en betrouwbaarheid. Medio september ontvangen corporaties hierover een terugkoppeling.

Uitvoeren huurdersonderzoek
Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. De volgende bureaus zijn door Aedes over de validatiecriteria en indicatoren geïnformeerd: KWH, USP, KCM, SAMR, Companen, TNS Nipo, Magis, Tevreden.nl, EVA, Statisfact, Inceptivize, Totta Research, 3WA APM, Integron, Right Marktonderzoek, Centrum voor Woononderzoek en Enneüs.

Aedes spreekt zich niet uit over de kwaliteit van deze bureaus. Een onafhankelijke validatiecommissie toetst of de aangeleverde onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria.