Aanleveren gegevens voor Huurdersoordeel en ervaren woningkwaliteit

We vragen corporaties een huurdersonderzoek uit te voeren. De uitkomsten worden gebruikt voor de Aedes-benchmark 2021 voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Onderhoud & verbetering.

Het huurdersonderzoek is de manier waarop u informatie kunt aanleveren voor het prestatieveld Huurdersoordeel. De uitkomsten worden ook gebruikt om te weten hoe huurders de kwaliteit van hun woning beoordelen. Deze informatie wordt gebruikt voor het prestatieveld Onderhoud & verbetering. Zonder deze deelscore wordt er geen letter (ABC) toegekend aan dit prestatieveld.

Validatiecriteria en indicatoren

Om corporaties goed met elkaar te kunnen vergelijken, hanteren wij validatiecriteria. De criteria voor 2021 zijn gelijk aan die van 2020. Meer informatie vindt u hier voor corporaties die zelf onderzoek doen of voor corporaties die werken met een onderzoeksbureau. Voor de indicatoren geldt dat de vraagstelling voor de NPS is aangepast. 

Bekijk het overzicht van alle deelscores en indicatoren voor het huurdersonderzoek 2021.

Aanleveren van gegevens

Corporaties die in 2020 hebben deelgenomen, ontvangen in januari 2021 bericht over de eerste validatie. Corporaties die in 2020 niet hebben deelgenomen maar dat in 2021 wel willen doen, kunnen dit aangeven door een mail te sturen aan benchmark@aedes.nl

Uitvoeren huurdersonderzoek

Het huurdersonderzoek kunnen corporaties zelf uitvoeren of daarvoor gebruikmaken van externe onderzoeksbureaus. De volgende bureaus zijn door Aedes over de validatiecriteria en indicatoren geïnformeerd: KWH, USP, KCM, SAMR, Companen, Magis, Feedback company, Statisfact, Inceptivize, Totta Research, 3WA en Right Marktonderzoek.

Aedes spreekt zich niet uit over de kwaliteit van deze bureaus. Een onafhankelijke validatiecommissie toetst of de aangeleverde onderzoeksgegevens voldoen aan de validatiecriteria.