Woningcorporaties hebben energielabel B binnen handbereik

‘We vergelijken nu vijf jaar onze prestaties. En dat loont, want corporaties werken steeds beter aan goede, betaalbare huizen. Woningen worden beter onderhouden en duurzamer, huren zijn verder gematigd en ruim twee derde van onze huurders is tevreden over hun thuis. Dat is waarvoor we er zijn en voor wie we het doen’, aldus voorzitter Marnix Norder over het jaarlijkse benchmarkonderzoek van branchevereniging Aedes.

Betaalbare huren staan bij woningcorporaties voorop. De gemiddelde huurstijging kwam uit op 0,9 procent en bleef daarmee ruim onder het niveau van de inflatiestijging. De tevredenheid van huurders over hun corporatie is in het afgelopen jaar gestabiliseerd. 70 procent van de huurders geeft de kwaliteit van de woning het rapportcijfer 7 of hoger. 

Woningverbetering
Door forse investeringen in woningverbetering zijn woningcorporaties hard op weg om gemiddeld energielabel B in 2021 te bereiken. Investeringen specifiek gericht op het verminderen van energieverbruik zijn gestegen met 268 miljoen euro naar 720 miljoen euro in totaal. Daarbovenop verbeterden corporaties ook de duurzaamheid van woningen bij planmatig onderhoud. 

Woningcorporaties plaatsten zonnepanelen op 36.000 woningen, vergelijkbaar met het oppervlak van 50 voetbalvelden. En sloten 26.000 huizen aan op warmtenetten. De zogeheten Energie-Index daalde dankzij dit soort maatregelen opnieuw, naar 1,65. De ambitie uit de Aedes-Woonagenda, om in 2021 sectorbreed uit te komen op gemiddeld energielabel B (Energie-Index 1,40), ligt daarmee binnen handbereik.

Bedrijfslasten
Woningcorporaties hebben in het afgelopen jaar opnieuw bespaard op hun bedrijfslasten. In 2017 daalden de zogeheten beïnvloedbare bedrijfslasten met 3,3 procent. In de afgelopen vijf jaar ging het om een daling van maar liefst een kwart. Niettemin blijven de totale bedrijfslasten van corporaties oplopen. Die stijging wordt volledig veroorzaakt door de toenemende belastingdruk. Niet-beïnvloedbare bedrijfslasten zijn onder meer de verhuurderheffing, de OZB en overige gemeentelijke heffingen.

Aedes-benchmark
Het is de vijfde keer dat Aedes dit jaarlijkse benchmarkonderzoek doet. Maar liefst 90 procent van de woningcorporaties (291) deed mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen.

>> Bekijk de rapportage Aedes-benchmark 2018

 ‘Geen enkele sector geeft op deze manier een diepgaand inzicht in prestaties. Ik ben dan ook trots op woningcorporaties, die constant bezig zijn met vergelijken, verbeteren en van elkaar leren’, aldus Norder.

De Aedes-benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden en bestaat uit vijf onderdelen: huurdersoordeel, bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud/verbetering en beschikbaarheid/betaalbaarheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Aedes voert de benchmark uit samen met PwC, KWH en ABF. Ook de Woonbond, de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Aw en het WSW zijn betrokken bij de ontwikkeling en de resultaten van de benchmark.