Proces

Toekomst Aedes-benchmark: meer aandacht voor leren

De Aedes-benchmark bestaat vijf jaar en is begin dit jaar geëvalueerd. Op basis van de evaluatie heeft het Aedes-bestuur besloten dat de benchmark nog meer een leerinstrument voor corporaties moet worden. Daar hebben we uiteraard ideeën uit praktijk voor nodig. Deel ze met ons.

Leren van elkaar
Het Aedes-bestuur heeft besloten dat de benchmark nóg meer een leerinstrument voor corporaties moet worden en daarom wordt het benchlearningprogramma doorontwikkeld. Er komt meer ruimte voor praktijkvoorbeelden en oplossingsrichtingen van corporaties. En er komt meer aandacht op het Aedes-benchmarkcentrum te liggen.

Grote waardering
Uit de evaluatie blijkt waardering voor de opzet van de benchmark die we daarom in grote lijnen voortzetten. De deelname blijft vrijwillig en de benchmark wordt gefinancierd uit de contributie. Ook de vijf prestatievelden blijven. Wel zoeken we uit of zij nog aansluiten bij de behoeftes van corporaties en de actualiteit. Dit geldt met name voor de prestatievelden: Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid.

Bij corporaties bestaan verschillende beelden over de lettermethodiek (ABC’s). Toch zijn de meeste er voorstander van om deze aan te houden, omdat eventuele alternatieven op minder draagvlak kunnen rekenen. Daarom blijven we de methodiek gebruiken. Ten slotte zal de benchmark aanhaken bij het traject van de Standard Business Reporting. Dit moet leiden tot minder administratieve lasten en een eerdere publicatiedatum.

Meedenken?
Heeft u ideeën over hoe corporaties op een betere of andere manier van elkaar kunnen leren? Wij horen het graag. Mail ze naar helpdesk@aedes.nl.