Webinars resultaten benchmark 2020: meld u direct aan

Dit jaar presenteert Aedes de benchmarkresultaten vanuit een professionele studio in de vorm van webinars. Tijdens het startwebinar op maandag 23 november 2020 zijn de resultaten van vijf prestatievelden toegelicht. Daarna volgen er zes aparte webinars op donderdag 26 november en donderdag 3 december 2020 over de vijf prestatievelden en de verdieping nieuwbouw. In alle webinars is ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Bent u erbij? Meld u dan direct aan!

Door op de titel hieronder te klikken komt u op het aanmeldformulier van die bijeenkomst.

Maandag 23 november 2020

 • Startwebinar over de sectorale benchmarkresultaten (10.00 - 12.00 uur): 
  Tijdens het startwebinar op maandag 23 november 2020 zijn de resultaten van de vijf prestatievelden toegelicht en besproken met onze gasten. Ook zijn opvallendheden geduid en de trendlijnen geschetst.


Donderdag 26 november 2020

 • Webinar prestatieveld Huurdersoordeel (10.00 – 11.30 uur): 
  Het prestatieveld Huurdersoordeel geeft op drie deelscores aan hoe huurders de dienstverlening waarderen. Bij het betrekken van een nieuwe woning (deelscore Nieuwe huurders); bij het vertrek uit een woning (deelscore Vertrokken huurders) en bij reparatieverzoeken (deelscore Huurders met reparatieverzoek). Tijdens het webinar kijken we naar de resultaten en zoomen we in op wat corona doet met de huurderstevredenheid. Daarnaast is er onder andere aandacht voor de ‘zachte’ component van de kwaliteit van de woning en kunnen er via de chat vragen gesteld worden.
 • Webinar prestatieveld Bedrijfslasten (2.30 - 14.00 uur): 
  Het prestatieveld Bedrijfslasten vergelijkt de kosten die woningcorporaties maken voor de bedrijfsvoering, exclusief onderhoudskosten. Het prestatieveld bestaat uit één deelscore met één indicator: geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. De indicator is gebaseerd op de verantwoordingsinformatie (dVi). 
 • Webinar prestatieveld Duurzaamheid (15.00 - 16.30 uur): 
  Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave waaraan woningcorporaties in grote mate bijdragen. Daarom maakt dit prestatieveld sinds 2016 onderdeel uit van de Aedes-benchmark. Het prestatieveld bestaat uit twee deelscores: technische duurzaamheid en CO2-uitstoot. In het webinar lichten we de vooruitgang op deze indicatoren toe. Daarnaast kijken we vooruit naar het jaar 2021 met het nieuwe klimaatakkoord, de invoering van de NTA8800 en andere beleidsontwikkelingen die van invloed zijn op het verduurzamen van het bezit vanaf 2021. 


Donderdag 3 december 2020

 • Webinar prestatieveld Onderhoud & Verbetering (10.00 - 11.30 uur): 
  Het prestatieveld Onderhoud en verbetering bestaat uit drie deelscores: Instandhoudingskosten, Technische woningkwaliteit en door de huurder Ervaren woningkwaliteit. Deze drie deelscores geven gezamenlijk de onderhoudsprestaties van een woningcorporatie weer. Tijdens het webinar komt onder andere aan bod de invloed van actuele ontwikkelingen zoals Resultaatgericht Samenwerken (RGS) en de Renovatieversneller. 
 • Webinar verdieping Nieuwbouw (12.30 - 14.00 uur): 
  De verdieping Nieuwbouw geeft inzicht in het aantal, de kenmerken en stichtingskosten van de door corporaties gerealiseerde nieuwbouwwoningen. Het primaire doel is de corporaties de mogelijkheid te geven om van elkaar te leren bij de realisatie van nieuwbouwwoningen. 
 • Webinar prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid (15.00 - 16.30 uur): 
  Dit prestatieveld kijkt naar het maatschappelijk presteren van woningcorporaties vanuit drie perspectieven: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen. In het webinar komt de totstandkoming en opzet van het model aan bod. Gevolgd door de uitkomsten van de benchmarkindicatoren voor de sector als geheel en ontwikkelingen op corporatieniveau. Tenslotte: welke unieke aanvullende informatie bieden de benchlearning indicatoren uw corporatie om (verder) te werken aan betaalbaar huisvesten en een passende portefeuillestrategie.