De coronacrisis en het huurdersoordeel in de Aedes-benchmark

Diverse corporaties vragen zich af hoe Aedes tijdens de coronacrisis omgaat met het meten van de huurderstevredenheid voor de Aedes-benchmark. Het advies is om gewoon door te gaan met het meten.

Aan het eind van het jaar kunnen de resultaten van de coronacrisis apart worden bekeken en geanalyseerd. In de analyse van de benchmarkresultaten is het namelijk mogelijk om de coronaperiode af te splitsen van de rest en separaat te analyseren.

Aangepaste processen

Corporaties geven aan dat ze momenteel met aangepaste processen werken, zodat er zo min mogelijk (fysiek) contact is. Nieuwe huurders moeten alleen door de woning lopen, informatie wordt telefonisch gegeven. Een contractondertekening gaat nu per post en niet meer met de woonconsulent.

Het zijn nog maar een aantal voorbeelden, maar dit heeft ongetwijfeld effect op de resultaten van de huurderstevredenheid. Door de aangepaste processen sluiten de vragenlijsten niet altijd meer op de processen aan. Wanneer corporaties aangeven daarom een paar weken te stoppen met meten, dan gaat Aedes hier coulant mee om.

Advies: blijf meten

Het advies aan corporaties blijft wel om zo veel mogelijk door te gaan het meten van de huurderstevredenheid.

Ga naar alle artikelen over de coronacrisis.