Proces

Benchmark portal open

De portal van de Aedes-benchmark 2019 is open voor de prestatievelden Bedrijfslasten en Onderhoud & verbetering. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van de dVi-gegevens. Dit jaar worden ook gegevens over Nieuwbouw uitgevraagd. Alle gegevens kunnen tot en met 31 augustus tegelijk worden aangeleverd.

 

Meedoen aan Nieuwbouw

Dit jaar worden de gegevens over Nieuwbouw uit de dVi gehaald om meer inzicht te bieden in de verschillen in portefeuillekeuzes, voorraadontwikkeling en investeringen. Is er nieuwbouw aanwezig? Dan wordt de corporatie gevraagd deze nieuwbouwgegevens uit de dVi te verrijken met de stichtingskosten per complex. De verdieping biedt corporaties per locatie inzicht in de stichtingskosten van de gerealiseerde woningtypen en oppervlakten. De basisgegevens die hiervoor worden gebruikt komen uit de dVi.

Corporaties die deelnemen aan de Aedes-benchmark leveren alleen aanvullende gegevens aan voor de stichtingskosten van nieuwbouw. Deze kosten zijn opgebouwd uit de onderdelen grondkosten, bouwkosten en overige kosten. Ook analyseren we de energetische kwaliteit van de gerealiseerde nieuwbouw en de bijdrage die dit levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze informatie en analyses worden aangeboden in het Aedes-benchmarkcentrum en zijn alleen toegankelijk voor corporaties.

Wijzigingen invulportal

  • De definities zijn geactualiseerd met behoud van de eenvoudige navigatiestructuur.
  • Basiscijfers over boekjaar 2018 worden automatisch ingevuld vanuit de dVi. Dit betreft onder andere de gegevens van uw functionele winst- en verliesrekening, en een geaggregeerd overzicht van uw vastgoedportefeuille op basis van de vhe-tabel.
  • Het aantal ruisfactoren is beperkt ten opzichte van vorig jaar.
  • De uitvraag is uitgebreid met inzichten over Nieuwbouw.
  • Het kan zijn dat u de dVi reeds heeft ingediend, maar dat deze gegevens nog niet automatisch zijn overgenomen in de portal. Vanwege volledigheidscontroles en aanlevering kan dit enkele dagen duren. Op het moment dat uw dVi-gegevens in de portal aanwezig zijn, krijgt u hierover een mail.

Voor vragen kunt u contact opnemen met benchmark@aedes.nl.