BDO nieuwe partner voor Aedes-benchmark

De komende vier jaar gaat Aedes samenwerken met accountantsorganisatie BDO voor de Aedes-benchmark. BDO gaat de benchmark uitvoeren op de onderdelen Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering, Nieuwbouw en Databeheer. 

Hiermee neemt Aedes na zeven jaar afscheid van PwC. Aedes is PwC, onder aanvoering van Marcel Lankhaar, zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de benchmark en benchlearning. PwC heeft met Aedes aan de wieg gestaan en de basis gelegd voor de Aedes-Benchmark als alom gerespecteerd product binnen en buiten de sector. Wel blijft PwC betrokken bij de benchlearingsessies die de komende maanden plaatsvinden.

Wat betekent dit voor woningcorporatie?

In 2021 verandert er weinig voor corporaties. Vanaf juni gaan ze, op dezelfde wijze als voorgaande jaren, werken en communiceren met BDO op de onderdelen Bedrijfslasten, Onderhoud & Verbetering en nieuwbouw over het verslagjaar 2020. De komende jaren gaan Aedes en BDO werken aan verdere optimalisatie van de dataverwerking en professionalisering van de prestatievelden. In januari 2021 stellen de projectleiders van BDO zichzelf aan de Klankbordgroep Aedes-benchmark voor. Uiteraard streeft Aedes naar een zo soepel mogelijke transitie.

Aedes heeft uiteraard veel vertrouwen in BDO en kijkt uit naar de samenwerking en nieuwe inzichten.