Aanpassing validatiecriteria Huurdersoordeel Aedes-benchmark

De validatiecriteria van het Huurdersoordeel voor de Aedes-benchmark 2021 veranderen. De huurder kan anoniem reageren op de enquêtes, tenzij de huurder zelf de anonimiteit opheft. Deze aanpassing biedt de huurder een betere bescherming.

Het doel van de validatiecriteria is om op een eenduidige manier de informatie bij de huurders op te vragen. Dan kunnen woningcorporaties de benchmarkresultaten onderling goed vergelijken.

Ervaring

Ongeveer 80 procent van de corporaties laat huurders al anoniem reageren. Uit hun ervaring blijkt dat 70 procent van de huurders de anonimiteit opheft en graag contact wil met de corporatie.

Aanpassing in 2021

De aanpassing geldt voor de Aedes-benchmark 2021. De meetperiode voor deze benchmark start al in september 2020 en daarom zijn de validatiecriteria nu op dit punt aangepast. Op de komende Aedes-benchmark, die in november 2020 verschijnt, heeft de aanpassing dus geen effect.