Instrumenten

Aan de slag met het Aedes-benchmarkcentrum

Het Aedes-benchmarkcentrum is een online benchmarktool voor woningcorporaties. Met het dashboard kunt u op toegankelijke wijze de benchmarkresultaten voor uw corporatie bekijken en analyseren. In de databank zijn alle indicatoren uit de Aedes-benchmark opgenomen. Het Aedes-benchmarkcentrum is ontwikkeld in samenwerking met KWH.

Dashboard
Het Aedes-benchmarkcentrum geeft in één overzicht de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark van een corporatie ten opzichte van het landelijk beeld en referentiegroepen. Voor alle afzonderlijke prestatievelden (Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid, Duurzaamheid) van de Aedes-benchmark is ook een dashboard beschikbaar.  Alle dashboards zijn te downloaden als PDF- of Excel-bestand. Ook kunnen corporaties op het hoofddashboard een factsheet downloaden met de belangrijkste resultaten van de Aedes-benchmark.

Databank
In de databank zijn bijna 200 indicatoren van de Aedes-benchmark opgenomen voor alle individuele corporaties. Hiermee kunnen corporaties eigen vergelijkingen maken en zelf overzichten en grafieken samenstellen. 

Aan de slag 
Het Aedes-benchmarkcentrum is alleen toegankelijk voor corporaties die lid zijn van Aedes en/of KWH. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen werken met het systeem. Bestuurders kunnen extra inlogs aanmaken voor hun medewerkers. 

Surf naar de homepage van het Aedes-benchmarkcentrum. In de Quick Start Guide vindt u een overzichtelijke uitleg bij de tool.

Vragen? Neem contact op met helpdesk@aedes.nl.

Zie ook
Aedes-benchmarkcentrum uitgebreid met data KWH en FLOW
Benchlearning: meld u nu aan!