Aan de slag met het Aedes-datacentrum

Het Aedes-datacentrum is een online benchmarktool voor woningcorporaties. Met het dashboard kunt u op toegankelijke wijze de benchmarkresultaten voor uw corporatie bekijken en analyseren. In de databank zijn alle indicatoren uit de Aedes-benchmark opgenomen. Het Aedes-datacentrum is ontwikkeld in samenwerking met Abf.

Dashboard
Het Aedes-datacentrum geeft in één overzicht de belangrijkste uitkomsten van de Aedes-benchmark van een corporatie ten opzichte van het landelijk beeld en referentiegroepen. Voor alle afzonderlijke prestatievelden (Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Onderhoud & verbetering, Beschikbaarheid & betaalbaarheid, Duurzaamheid) van de Aedes-benchmark is ook een dashboard beschikbaar.  Alle dashboards zijn te downloaden als PDF- of Excel-bestand. Ook kunnen corporaties op het hoofddashboard een factsheet downloaden met de belangrijkste resultaten van de Aedes-benchmark.

Databank
In de databank zijn bijna 200 indicatoren van de Aedes-benchmark opgenomen voor alle individuele corporaties. Hiermee kunnen corporaties eigen vergelijkingen maken en zelf overzichten en grafieken samenstellen. 

Aan de slag 
Het Aedes-datacentrum is alleen toegankelijk voor corporaties die lid zijn van Aedes en/of KWH. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen werken met het systeem. Bestuurders kunnen extra inlogs aanmaken voor hun medewerkers. 

Vragen? Neem contact op met benchmark@aedes.nl.

Zie ook