FAQ

Veelgestelde vragen over reparatie versobering WW/WGA-uitkering

We krijgen bij Aedes veel vragen binnen over de reparatie van de versobering van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA). In dit artikel de veel gestelde vragen met antwoorden. 

Wat houdt de versobering van de WW/WGA uitkering in?
Sinds 1 januari 2016  is de duur van de WW/WGA-uitkering door de overheid geleidelijk verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden in 2019. Ook is de opbouw van de WW/WGA-uitkering versoberd.

Wat hebben CAO-partijen afgesproken? 
CAO-partijen hebben in de CAO Woondiensten 2017-2018 afgesproken de versobering te repareren zodat werknemers dezelfde uitkeringsduur en opbouw behouden als voor de versobering (zie artikel 4 bijlage 3 CAO Woondiensten).

Bijvoorbeeld: een medewerker wordt op 1 maart 2019 ontslagen. Voor de versobering van de WW-uitkering had hij recht op 30 maanden WW-uitkering. Na de versobering heeft hij nog maar recht op 20 maanden WW-uitkering. De aanvullingsregeling repareert het ‘gat’ van 10 maanden.

Moeten werkgevers een premie betalen voor de aanvullingsregeling?
Nee. Alleen werknemers betalen voor de aanvullingsregeling een verplichte premie. De werknemerspremie is voor de komende vijf jaren al vastgesteld. Voor 2019 is de premie 0,3 procent. De premie stijgt in de komende jaren geleidelijk naar 0,6 procent (in 2022).

Wie draagt de werknemerspremie af?
De werkgever houdt de werknemerspremie in op het salaris van de medewerker en draagt de premie af aan de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (PAWW). Deze stichting voert de administratie van de reparatie uit. 

Hoe moet ik de premie afdragen?
U heeft van Stichting PAWW een uitnodiging ontvangen om u aan te melden voor hun digitale portal. In deze digitale omgeving moet u periodiek (maandelijks) de aangifte doen voor de werknemersbijdrage. Heeft u nog geen uitnodiging gehad? Dan kunt u zich alvast registeren via deze link. Meer informatie over registeren vindt u terug in deze instructievideo

Ben ik als werkgever verplicht om mee te werken aan deze regeling?
Ja. Als uw organisatie valt onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten (bijvoorbeeld een toegelaten instellieng of een dochter daarvan), dan bent u verplicht deze regeling te volgen. U dient zich aan te melden voor de digitale portal van Stichting PAWW. 

Onze organisatie is gelijkgesteld met een werkgever in de zin van de CAO Woondiensten. Moet onze organisatie de regeling ook volgen? 
Ja, als gelijkgestelde werkgever (artikel 1.7 CAO Woondiensten) bent u verplicht de CAO Woondiensten te volgen. U valt als gelijkgestelde werkgever niet automatisch onder de CAO Woondiensten en daardoor ook niet automatisch onder de aanvullingsregeling. Daarvoor dient u een deelnameovereenkomst te sluiten met de vakbonden. Daarmee wordt uw organisatie partij bij de reparatie-CAO die de aanvullingsregeling regelt. De gelijkgestelde werkgevers zijn inmiddels hierover op 16 januari 2019 door Aedes per e-mail op hun algemene e-mailadres geïnformeerd. 

Per wanneer gaat de reparatie in?
Per 1 februari 2019 is de regeling ingegaan voor organisaties die al automatisch vallen onder de werkingssfeer van de CAO Woondiensten. De ingangsdatum voor organisaties die zijn gelijkgesteld, is afhankelijk van wanneer zij de overeenkomst tot deelname sluiten met de vakbonden. 

Wat als ik geen premies in bij mijn werknemers en dus ook niet afdraag aan Stichting PAWW?
U moet dan rekening houden met claims van ex-medewerkers. Als er namelijk geen premies zijn afgedragen, gaat Stichting PAWW niet over tot uitkering aan de ex-medewerker. 

Kunnen vakantiewerkers en statutair-directeuren bij ontslag ook een beroep doen op de aanvullingsregeling?
Nee. Zij zijn uitgesloten van deelname. Er dient dus ook geen premie ingehouden te worden bij deze groepen. 

Waar kan ik meer veel gestelde werknemers- en werkgeversvragen met antwoorden terugvinden?
Hiervoor kunt u terecht op de website van Stichting PAWW? Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u deze ook e-mailen naar communicatie@spaww.nl