Wet- en regelgeving

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Sinds de herziening van het ontslagrecht moet een werkgever een transitievergoeding betalen bij ontslag van een werknemer. Zo ook bij het ontslag van langdurig zieke werknemers na afloop van de loondoorbetalingsverplichting.

Werkgevers krijgen per 1 januari 2018 compensatie van het UWV voor de kosten van de betaalde transitievergoeding aan deze groep werknemers met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Het wetsvoorstel voor deze regeling is nu in voorbereiding. Het kabinet wil met deze compensatie het knelpunt van de Wet Werk en Zekerheid repareren.