Proces

Stand van zaken reparatie derde WW/WGA-jaar

Aedes krijgt de laatste tijd veel vragen over de reparatie van het derde WW/WGA jaar. De duur van de Werkloosheidsuitkering (WW) en de loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA) is per 1 januari 2016 verlaagd van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. CAO-partijen hebben al eerder afgesproken dit gat te repareren. In dit artikel leest u de stand van zaken hierover.

Aansluiten bij verzamel-CAO
Om het derde WW/WGA-jaar te kunnen repareren moet de sector Woondiensten zich aansluiten bij een verzamel-CAO. De sector Woondiensten komt naar alle waarschijnlijkheid te vallen onder de verzamel-CAO ‘Verhuur van en handel in onroerend goed’. Deze CAO treedt in werking als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze algemeen verbindend heeft verklaard (AVV).

Het AVV-traject is inmiddels gestart. Na afronding hiervan start de reparatie van het derde WW/WGA-jaar voor de sector Woondiensten. Het ziet ernaar uit dat de regeling uiterlijk 1 februari 2019 ingaat. Stichting PAWW gaat de regeling uitvoeren. Zij innen de werknemerspremies.

Meer informatie
Zodra het aanmeldingstraject voor de sector Woondiensten is voltooid, bericht Aedes hierover op Aedes.nl. Vanuit Stichting PAWW krijgen werkgevers meer informatie over aanmelding en de wijze van afdracht van de werknemerspremie. Op de website van Stichting PAWW kunnen werkgevers alvast de antwoorden terugvinden op veelgestelde werkgeversvragen.