Wet- en Regelgeving

Meer helderheid over re-integratietrajecten UWV

Werkgevers moeten meer duidelijkheid krijgen over de beoordeling van re-integratietrajecten door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit geldt vooral bij re-integratie van werknemers bij een nieuwe werkgever, zogenaamde tweede spoortrajecten. Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2017. Zo wil het kabinet voorkomen dat zij met zieke werknemers alleen een re-integratietraject starten om een loonsanctie van het UWV te voorkomen.

IVA-uitkering
Daarnaast kunnen werkgevers voortaan eerder een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten) aanvragen voor werknemers die geen uitzicht meer hebben op terugkeer naar werk. Tot nu toe konden alleen werknemers deze vervroegde aanvraag indienen. Voor werkgevers betekent dit een daling van de werkgeverslasten. Zij kunnen de IVA-uitkering verrekenen met de loondoorbetaling.