Wet- en Regelgeving

Fiscaal voordeel werkgevers bij innovatiewerk

Innovatieve organisaties krijgen volgend jaar een extra fiscale stimulans. Daarvoor trekt het kabinet 62 miljoen euro extra uit in de fiscale regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit blijkt uit de begroting van het ministerie van Economische Zaken die op Prinsjesdag werd gepresenteerd.

Subsidie
De fiscale regeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is bedoeld om de financiƫle lasten van research- en developmentprojecten te verlagen. De subsidie is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren en die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting afdragen. Corporaties vallen hier ook onder.

Te denken valt bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuw product dat bijdraagt aan het energieneutraal maken van bestaande woningen of de implementatie van nieuwe IT-standaarden. Voldoet het project aan de voorwaarden, dan komt de werkgever in aanmerking voor afdrachtvermindering voor de betrokken werknemers. Lees hier hoe u een aanvraag kan indienen.