Positieve trend aantal arbeidsbeperkten in dienst bij woningcorporaties

Woningcorporaties vinden het belangrijk de kwaliteiten van arbeidsbeperkten niet onbenut te laten. Graag willen zij met hun personeelsbestand een afspiegeling van de maatschappij zijn. Daarom hebben CAO-partijen sinds de CAO Woondiensten 2017-2018 afgesproken mensen met een arbeidsbeperking in dienst te hebben/te houden, zich daarvoor in te spannen en de uitvoering van de afspraken te monitoren. Uit de eerste monitoring blijkt dat het aantal arbeidsbeperkten dat bij een woningcorporatie werkt, sinds begin 2019 is toegenomen.

In totaal werken er nu 212 mensen met een arbeidsbeperking. Dit is een stijging van ongeveer 35 procent ten opzichte van begin 2019. Van alle corporaties in Nederland heeft nu 40 procent mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Woningcorporaties zien het als een uitdaging deze positieve trend in de toekomst verder voort te zetten.

Hoe nu verder?

CAO-partijen gaan de uitkomsten van de enquête met elkaar bespreken en bepalen of de regeling aanscherping nodig heeft.

Benieuwd naar alle uitkomsten van deze eerste monitoring? 

Download de pdf en lees meer over arbeidsbeperkte medewerkers in dienst bij woningcorporaties.

Lees ook hoe Portaal arbeidsbeperkte medewerkers werft en begeleid of de ervaring van een arbeidsbeperkte medewerker.