Wet- en Regelgeving

Wijziging Pensioenregeling in 2015

De jaarlijkse pensioenopbouw wordt op 1 januari 2015 verlaagd. Ook bouwen vanaf die datum medewerkers met een jaarsalaris van meer dan 100.000 euro bruto pensioen op tot 100.000 euro. CAO partijen hebben tot deze wijzigingen besloten naar aanleiding van veranderende belastingwetgeving.

Het opbouwpercentage voor ouderdomspensioen bedraagt per 1 januari 1,875 procent per jaar. Daarvan afgeleid wordt het opbouwpercentage voor partnerpensioen per 1 januari 2015 1,313 procent per jaar.

Medewerkers met een pensioengevend jaarsalaris van meer dan 100.000 euro bruto bouwen vanaf 1 januari 2015 pensioen op over 100.000 euro.