Versnelde verhoging AOW-leeftijd

VVD en PvdA zijn in het regeerakkoord op 29 oktober 2012 overeengekomen dat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op AOW vanaf 2016 versneld wordt verhoogd. In 2018 moet de AOW-leeftijd 66 jaar zijn. Dat is een jaar eerder dan aanvankelijk gepland. In 2021 moet de AOW-leeftijd vervolgens definitief zijn verhoogd naar 67 jaar. Vanaf 2021 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

Vlak voor pensioen
De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd kan problemen opleveren voor werknemers die vlak voor hun pensioen staan. Er komt een overbruggingsregeling voor mensen die op 1 januari 2013 al deelnemen aan een VUT- of prepensioenregeling en zich daardoor niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging.

Mocht invoering per 1 januari 2013 op praktische bezwaren stuiten, dan wordt de regeling met terugwerkende kracht op die datum ingevoerd. Met de pensioenfondsen bespreekt het kabinet van VVD en PvdA de mogelijkheid om ter overbrugging pensioengelden naar voren te halen.

Overbrugging
De regeling geldt voor deelnemers met een inkomen tot 150 procent van het wettelijk minimum loon en kent een partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen). De overbruggingsregeling wordt uitgevoerd door de overheid en voorkomt dat mensen die al met de VUT of met prepensioen zijn enkele maanden zonder inkomen komen te zitten.