Publicaties

SPW pensioenpremieverdeling in 2016

De pensioenpremies ten behoeve van het Voorwaardelijk Vroegpensioen (VPL) en het WIA-pluspensioen en het WGA-hiaatpensioen zijn per 1 januari 2016 veranderd. De premie voor het ouderdomspensioen is gelijk gebleven.
Zie voor meer informatie over de pensioenpremies en de wijzigingen in de franchise de website van SPW.