Nico Overdevest nieuw lid verantwoordingsorgaan pensioenfonds SPW

Het algemeen bestuur van Aedes heeft Nico Overdevest benoemd als lid van het verantwoordingsorgaan van de Stichting Pensioenfonds Woningcorporaties (SPW) per 1 oktober 2019. Hij volgt Richard Feenstra op, die per 1 augustus is afgetreden. Overdevest is lid van de raad van bestuur van woningcorporatie Rochdale.

Namens de werkgevers heeft Aedes de bevoegdheid om twee vertegenwoordigers te benoemen in het verantwoordingsorgaan van de SPW. Op dit moment is Willem van Duijn, directeur-bestuurder van de Noordwijkse Woningstichting, de andere vertegenwoordiger namens de werkgevers.

Advies over beleid
In het verantwoordingsorgaan zitten daarnaast nog leden namens de deelnemers aan het pensioenfonds en namens de pensioengerechtigden. Het orgaan adviseert het bestuur van SPW vooraf over beleid. En beoordeelt jaarlijks achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft.

Lees meer over het verantwoordingsorgaan van de SPW op de site van het pensioenfonds.