Nieuwe leden gezocht voor adviescommissie arbeidsvoorwaarden

Aedes is op zoek naar uitbreiding van de Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden Woningcorporcaties (BAC) met drie leden. Het gaat om twee directeur-bestuurders en één HRM-er die op strategisch niveau mee kan denken over het volledige HRM-palet. Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 24 augustus 2020. De aanmelding dient voorzien te zijn van een korte motivering en een curriculum vitae.
 

In de BAC zitten bij voorkeur vertegenwoordigers van zowel grote, middelgrote als kleine corporaties en verspreid over Nederland. De BAC adviseert het Aedes-bestuur over het arbeidsvoorwaardenbeleid in het algemeen en de CAO Woondiensten in het bijzonder. De BAC is een permanent adviesorgaan voor het Aedes-bestuur. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Profiel kandidaten

De kandidaten moeten voldoen aan het volgende profiel:

  • Deskundig zijn op het gebied van arbeidsvoorwaarden in ruime zin (inclusief pensioen).
  • Affiniteit hebben met HRM-beleid.
  • Gevoel hebben voor arbeidsverhoudingen en medezeggenschap.
  • Kennis hebben van de CAO Woondiensten.
  • Vertrouwen genieten en gezag hebben bij Aedes-leden.
  • Voldoende tijd hebben voor de voorbereiding en het bijwonen van BAC-vergaderingen.
  • Onafhankelijk zijn, handelen zonder last of ruggenspraak en het branchebelang voorop stellen.
  • Goede teamplayers zijn.
  • Zich in principe voor een periode van vier jaar willen verbinden aan de BAC.
  • Werken binnen het mandaat van het Aedes-bestuur.

Interesse kenbaar maken

Wij roepen u op uw interesse kenbaar te maken voor het lidmaatschap van de BAC. Kandidaten kunnen zich schriftelijk melden tot 24 augustus 2020. De aanmelding dient voorzien te zijn van een korte motivering en een curriculum vitae.

Met alle geïnteresseerden zal de BAC-voorzitter (Arjen Jongstra, Ons Huis Apeldoorn) en de BAC-secretaris (Charlot Jongerius, Aedes) een gesprek voeren. Aan de hand van deze gesprekken draagt de BAC kandidaten voor aan het Aedes -bestuur. Hierna beslist het Aedes-bestuur over de benoeming van de nieuwe BAC-leden.

Kandidaten kunnen zich tot 24 augustus 2020 schriftelijk aanmelden bij Charlot Jongerius, de secretaris van de BAC: c.jongerius@aedes.nl. Ook voor meer informatie over de BAC kunt u bij haar terecht.